Intervju med Tomas Blomqvist, vd på Vakin

Uppropet är viktigt för oss som bolag eftersom det lyfter frågan kring framtidens kompetensbehov.

Varför står Vakin bakom Vattenuppropet?

Arbetet med socialt ansvarstagande och hållbarhet har alltid genomsyrat Vakins verksamhet, vi brukar säga att det finns i Vakins dna. Uppropet är viktigt för oss som bolag genom att det lyfter frågan kring framtidens kompetensbehov och betydelsen av mångfald och skapar dynamik.

Vi har också noterat att Vakins attraktionskraft som arbetsgivare ökat då vi får fem gånger så många ansökningar vid utlysta befattningar än tidigare år.

Varför är det viktigt för branschen att satsa på praktik för nyanlända?

Vi måste säkra kompetensen för framtida behov och utmaningar samt bidra till en hållbar utveckling i regionen. I vårt arbete med socialt ansvarstagande är det en naturlig del, vi ser det som en möjlighet att utveckla vår verksamhet och kompetens. Vi är noga med att konkretisera våra visioner till praktiskt handlande och att våga prova nya vägar.

Vad kan du och bolaget bidra med?

Vakin tar löpande emot människor som behöver komma in i samhället via en arbetsplats. Vår strategi är att erbjuda nyanlända, personer med funktionsnedsättning eller rehabiliteringsbehov och arbetslösa ungdomar en chans att komma in i arbetslivet via Vakin. Vi har i dagsläget fler anställda som kommer från ett annat land än någonsin. Från nordiska grannländer till Europa och Afrika. Vi har sedan nio år erbjudit ensamkommande flyktingbarn en praktikplats vid våra återvinningscentraler.

Efter genomförd praktik har även några fått möjligheten till fortsatt arbete. Utöver detta har vi ett tight samarbete med Korta vägen* som ger möjlighet till praktik till akademiker med utländsk härkomst. En av dessa har just erbjudits tillsvidareanställning hos oss.

Vilka är dina bästa tips för att komma igång?

  1. Få med ledningen
  2. Samarbeta lokalt
  3. Våga testa
  4. Var uthållig