Ta en genväg till Arbetsförmedlingen

– Camilo Ciceri, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen

Förändra kompetensförsörjningen

För att hitta framtidens kompetens och säkerställa kommunal service till medborgarna måste fler företag förändra hur de arbetar med sin kompetensförsörjning. Därför har Sobona och Arbetsförmedlingen skapat en överenskommelse där de har formaliserat ett nationellt samarbete.

Arbetsförmedlingen kan erbjuda hjälp med olika arbetsmarknadspolitiska insatser för att stödja ny anländas etablering. Det kan handla om att synliggöra nyanländas kompetens genom yrkesprofiler och validering. Dessutom kan insatserna stärka nyanländas kunskaper i svenska genom handledar- och språkutbildningaer samt gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska kedjor som leder till arbete.

Kompetensförsörjning är komplext och det går inte att lösa allt själv. Det finns många goda exempel där kommuner, vi på Arbetsförmedlingen och företag jobbar tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för att lösa utmaningarna som finns, menar Camilo.

Kontakt med företagsrådgivare

För att komma igång med en förändring och utveckling av kompetensförsörjningen är det bra att skapa kontakt med en företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.

Hen har kunskap om lokal och regional arbetsmarknad samt utbildningspolitikens utveckling.

En företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen gör bland annat detta:

  • Skapar förutsättningar för att möta kompetensförsörjningsbehoven inom ramen för myndighetens uppdrag och målbild för arbetsgivararbete.
  • Arbetar med att genomföra nationella uppdrag i partnerskap med övriga delar av verksamheten.
  • Skapar och upprätthåller externa näringslivskontakter och deltar aktivt på samarbetsytor som exempelvis branschråd och näringslivsnätverk där det skapar ett värde för det arbetsgivarinriktade arbetet utifrån myndighetens uppdrag och målbild för arbetsgivararbetet.