Intervju med Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten

VA-branschen har ett stort rekryteringsbehov nu och i framtiden.

Varför står Svenskt Vatten bakom uppropet?

VA-branschen jobbar för ett hållbart samhälle, där socialt ansvar är en viktig del. Vi har också ett stort rekryteringsbehov nu och i framtiden och nyanlända och deras kompetenser är en självklar resurs att använda.

Varför är det viktigt för VA-branschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Det handlar inte bara om att ta socialt ansvar för samhälle och individer. Vi vet att mångfald är en förutsättning för både innovationskapacitet och organisationers förmåga att lösa komplexa problem.

Att erbjuda praktikplatser för nyanlända är ett bra sätt att öka intresset för arbete med vatten-, miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. Kompetensförsörjningen är en utmaning både på kort och lång sikt.

Vad kan Svenskt Vatten bidra med?

Vi står bakom Vattenuppropet och håller våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, informerade om vilka projekt som pågår och hur man kan delta. Självklart så måste vi också fundera på hur vi själva praktiskt kan bidra med praktikplatser, men också hjälpa våra medlemmar att undanröja hinder för mer mångfald.

Vilka är dina bästa tips för att komma igång?

Ta del av det informationsmaterial som Sobona tagit fram, inspireras av de medlemmar som deltagit sedan tidigare och kom ihåg att vatten är globalt. Värdefulla kunskaper och erfarenheter kommer till oss från hela världen.

Jag tror dessutom att vi kan snegla på goda exempel från andra branscher som jobbat med att ta emot nyanlända.