Gå med i Återvinningsuppropet för att rekrytera smartare

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både
kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många
människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,
och kanske inte tänkt på. Sobona gör det här uppropet för att peppa dig och ge verktyg för att öka mångfalden i din organisation.

Här är några röster från Återvinningsuppropet

Det är viktigt att vi är långsiktigt strategiska i vår rekrytering.

Ida Blomqvist
renhållningschef på Borab

Det ligger i vårt DNA att jobba för hållbarhet i alla perspektiv.

Anders Åström
vd på Renova

Min erfarenhet är att mångfald berikar en verksamhet – det handlar om att olika bakgrunder, kön och ålder etc. ger en ökad spänst och dynamik.

Thomas Nylund
förbundsdirektör på Gästrike Återvinnare 2008-2019

Lär av andra i branschen som redan har erfarenhet av rekrytering av nyanlända.

Tony Clark
vd på Avfall Sverige

Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken.

Jens Rothman
Sobonas kontaktperson på Arbetsförmedlingen

Gå med i Återvinningsuppropet

Ja, jag vill vara med Återvinningsuppropet och aktivt driva mångfaldsfrågor på min arbetsplats. Genom att fylla i formuläret är jag med på att starta processen under 2020.

Läs mer i vår broschyr

Kontakta mig gärna vid frågor!

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Fler branschupprop

Vattenuppropet

Smartare rekrytering inom VA-branschen. Läs mer om vattenuppropet i VA-branschen som bidrar till en ökad mångfald.

Energiuppropet

Rekrytera bättre inom Energibranschen. Läs mer, bli inspirerad och få verktyg för att öka mångfalden i din organisation.