Intervju med Tony Clark, vd på Avfall Sverige

Lär av andra i branschen som redan har erfarenhet av rekrytering av nyanlända.

Varför står Avfall Sverige bakom uppropet?

Vår vision är ”det finns inget avfall”. Avfall Sverige vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och där allt kommer till optimal nytta. För att nå den här visionen är det viktigt att vi involverar alla medmänniskor, även nyanlända.

Avfall Sverige verkar för en långsiktigt hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar. Att stå bakom Återvinningsuppropet är att ta samhällsansvar.

Det är viktigt att ta tillvara nyanländas intresse för och kompetens inom avfallsområdet.

Varför är det så viktigt för återvinningsbranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Den kommunala avfallsverksamheten erbjuder flera serviceinriktade tjänster i samhället. Nyanlända kan bidra med såväl kompetens och erfarenheter som interkulturell förståelse som kan bidra till att det blir lättare att nå fram och möta kunder med rätt information om avfallshantering. Vi har flera goda exempel på detta.

Vad kan Avfall Sverige bidra med?

Avfall Sverige utbildar avfallsbranschen. Varje år håller vi 40-talet kurser och temadagar för cirka 2 000 medarbetare med olika bakgrund runt om i hela landet.

Utbildning på alla nivåer, från mer praktiska nybörjarkurser till mer avancerade fördjupningskurser. Även webbaserade kurser som snabbt kan hjälpa nya att förstå avfallsbranschen.

Utbildningarna ger möjlighet att träffa andra och byta erfarenheter.

Många av Avfall Sveriges medlemmar erbjuder också praktikplatser.

Vad är ert bästa tips för att komma i gång?

Lär av andra i branschen som redan har erfarenhet av rekrytering av nyanlända. Avfall Sverige erbjuder sina medlemmar tillgång till erfarenhetsutbyte i olika mötesformer och nätverk.