Intervju med Ida Blomqvist, renhållningschef på Borab

Det är viktigt att vi är långsiktigt strategiska i vår rekrytering.

Varför står Borab bakom Återvinningsuppropet?

Vi är ett kommunalägt bolag som jobbar för samhällsnyttan och ett hållbart samhälle. Det innebär också ett socialt ansvar där vi tillsammans måste hjälpas åt med att få ungdomsarbetslösa, nyanlända och funktionshindrade in i arbetslivet.

Varför är det viktigt för återvinningsbranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Ingen mår bra av utanförskap. Det är väldigt viktigt att vi är kreativa och långsiktigt strategiska i vårt arbete med mångfald i rekryteringen, vilket ska spegla vårt samhälle. Vi tar tillvara på kompetens, säkrar resurser och framtida rekryteringsbehov.

Vad kan du och bolaget bidra med?

Vi bidrar med att våga se möjligheter och välkomna alla. Är vi många som hjälper till bidrar det i förlängningen till ett bättre och mer tolerant samhälle.

Vilket är ditt bästa tips för att komma igång?

Gör upp en lokalt anpassad plan för när och hur just er verksamhet har möjlighet att ta emot arbetsmarknadsresurser och börja utgå från den. Den gör arbetet med mottagande av praktikanter och liknande tydligare både inom och utanför organisationen.

Ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten på orten har varit viktig för oss och vi har blivit en resurs för varandra. Branschvalidering är också värdefullt och bidrar till en tydligare bransch och tydlighet inom företaget. Hur vi arbetar, vilken kompetens som finns och vad som behövs.

Har ni erbjudit praktikplatser för nyanlända och hur fungerade det?

Ja, vi har tagit emot flera praktikanter genom olika projekt och det har fungerat bra för oss.