Intervju med Anders Åström, vd på Renova

Det ligger i vårt DNA att jobba för hållbarhet i alla perspektiv.

Varför står Renova bakom uppropet?

Vi vill bidra till att människor som nyligen kommit till Sverige får arbete och en praktikplats kan vara en ingång till fortsatt arbete hos oss eller andra. Vi tror också att en större mångfald gör oss till en bättre arbetsplats.

Vi ser även att en nyckel för att klara vårt uppdrag blir att attrahera rätt människor framöver och då är en öppen och inkluderande kultur otroligt viktigt. Det är viktigt för alla.

Renova ägs av kommuner och det ligger i vårt DNA att jobba för hållbarhet i alla perspektiv, därför kändes det helt naturligt att delta i uppropet.

Varför är det viktigt för föråtervinningsbranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Jag tror att vi kommer att behöva alla på arbetsmarknaden framöver. Det är centralt att vårt samhälle blir bättre på att slussa in människor i arbetslivet och vi måste dra vårt strå till stacken i det här arbetet.

Jag vill att vi tar tillvara den kompetens som nyanlända kan bidra med. Jag är också övertygad om att en mångkulturell organisation presterar bättre.

Vad kan du och bolaget bidra med?

Vi kan ge en första möjlighet att komma in i arbetslivet i Sverige och bekanta sig med hur det fungerar. Det är även ganska troligt att vi kan vara en framtida arbetsgivare. Det ger även sociala kontakter och språkträning.

Vilket är ditt bästa tips för att komma igång?

Våga börja! Så är det med allt nytt, när man väl tagit första steget, lär man sig och kan ta det vidare. Engagera medarbetarna i arbetet.

Har ni erbjudit praktikplatser för nyanlända och hur fungerade det?

Vi har provat olika varianter av praktikplatser och samarbeten med Arbetsförmedlingen och andra aktörer. I några fall har praktikplatsen fungerat så bra att den lett till anställning.