Kraftringen fick praktisera ”learning by doing” när säkerhetsklassningen bytte huvudmannaskap

MarieLouise Arendt är säkerhetschef på Kraftringen Länk till annan webbplats. och har lång erfarenhet av säkerhetsprövningar. Lagändringen som gjordes 2019 innebar att Kraftringen fick en ny part för säkerhetsklassning av medarbetare.

Från att tidigare ha vänt sig till Svenska kraftnät Länk till annan webbplats. skulle Kraftringen i stället ta kontakt med kommunen om inklassning i säkerhetsklass och framställan om registerkontroll.

Detta var inget konstigt i teorin men det blev desto knepigare i praktiken. MarieLouise gav en livfull skildring av alla turer, innan hon och kommunen lärde sig alla steg som Svenska kraftnät tidigare haft full kontroll på.

MarieLouise gav en livfull skildring av alla turer, innan hon och kommunen lärde sig alla steg som Svenska kraftnät tidigare haft full kontroll på.

– Jag önskar att Säkerhetspolisen (Säpo) tar fram material som stöd för oss som ska säkerhetsklassa medarbetare. De skulle behöva berätta hur blanketterna hänger ihop och en lathund hade varit bra. Det hade också varit bra med filmer och webbinarier med tips för tillsynsmyndigheten, liksom för oss som har en tillsynsmyndighet, konstaterar MarieLouise.