En framtidsspaning med Pär Dalheim, vd Svenskt Vatten

Sveriges vattennät är eftersatt. För att det ska fungera och säkra vattenförsörjningen krävs investeringar på 460 miljarder kronor fram till 2040.

Pär Dalheim är vd på Svenskt Vatten Länk till annan webbplats.. Han instämmer i de utmaningar som Mats Rostö, vd på Nacka vatten och avfall Länk till annan webbplats. och Tony Clark, vd på Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lyfter.

Fram till 2040 ska Svenskt Vatten ha investerat 460 miljarder kronor. Därför behöver de säkra kompetensförsörjningen.

– Kompetensförsörjningen inom vatten och avlopp är en enorm utmaning och vi delar den utmaningen med i princip alla andra branscher, säger Pär.

Varför är frågan om kompetensförsörjning så svår?

Pär säger att det finns fler aspekter och övergripande utmaningar kring kompetensförsörjning. De främsta är:

  • Kompetens är ingen lagervara
  • Det kräver långsiktighet och uthållighet

– Företag ställs inför många utmaningar och ofta upplevs kompetensförsörjningen inte som någonting som är bråttom att lösa, när man jämför med andra utmaningar. Därför skjuts det på framtiden, säger Pär.

  • Kedja av sammanfogade delar – ingen enskild insats kan lösa utmaningarna
  • Det kräver ledarskap och resurser.

Vilka möjligheter finns?

Pär lyfter länkarna i kedjan från att attrahera, via insteg till att kompetensutveckla.

– Yrkesprofiler och validering är klockrena insteg med låga trösklar, som kan bidra till att lösa utmaningarna inom kompetensförsörjning, förklarar Pär.

Yrkesprofiler och validering är klockrena insteg med låga trösklar, som kan bidra till att lösa utmaningarna inom kompetensförsörjning.

Pär förklarar att det också kan vara bra att se bortom den egna branschen. Hur gör andra?

Pär avslutar med att påpeka att utbildning är viktigt. Varje år deltar 3 000 individer i Svenskt Vattens utbildningar, seminarier och konferenser för att bli kompetensutvecklade.

– Dessutom känns branschföreningen numera modern och attraktiv, vilket är viktigt, avslutar Pär.