Hållbar kompetensförsörjning genom regional samverkan

16 november 2023
Lästid: 5 min
Föreläsare
Cinna Adanko
Föreläsare
Cinna Adanko

Under föreläsningen berättar Validering Väst och Nordiskt Valideringsforum om Validering Väst arbete i stort samt om de två projekten RUVA (Regional utveckling av validering) och pilotprojektet Valideringsvoucher.

Validering Väst är en del av Västra Götalandsregionens strategiska arbete med kompetensförsörjning.

De driver just nu projektet RUVA (Regional utveckling av validering) som finansieras av Tillväxtverket samt Pilotprojekt Valideringsvoucher som finansieras av Miljö- och regionutvecklingsnämnden, VGR.

RUVA (Regional utveckling av validering)

Projektet startade i februari 2023 och ska pågå till december 2024. Fokusområdena är vuxenutbildning och branschvalidering. Projektbudgeten är tio miljoner kronor med 50 procent medfinansiering. Tillväxtverket är finansiär.

I projektet ska dessa tre problemområden adresseras:

1. Komvux

Detta handlar om att ge stöd till yrkeslärare inom Komvux som ska ta sig an uppdrag kring validering, men också ett stöd gällande specifika valideringsmodeller.

– Vi tar bland annat fram en inspirationshandbok tillsammans med Region Gävleborg, berättar Kicki.

2. Branschvalidering för måleri samt film och tv

Kicki berättar att de arbetar med en kompletterande modell för måleribranschen för att validering i produktion ska kunna genomföras.

Inom film- och tv-branschen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är fokus på mikromeriter och även att ge stöd så de kan ta fram en egen valideringsmodell.

3. Koppling branschvalidering och formell utbildning

Via yrkestrainee försöker Validering Väst få ihop branschvalidering och formell utbildning, att de ska närma sig varandra, och inte skapa silos.

Pilotprojektet Valideringsvoucher

Validering Väst söker verksamhetsbidrag från regionen sedan tolv år tillbaka och 2020 fick de ett tilläggsuppdrag genom pilotprojektet Valideringsvoucher.

– Politiken frågade oss varför små och medelstora företag inte använder validering i någon större utsträckning, berättar Kicki.

Validering Väst skrev en rapport och förklarade att det inte enbart handlar om ekonomiska skäl, utan andra delar behöver adresseras.

Därför startades pilotprojektet Valideringsvoucher.

Cinna tar över och berättar att projektet ska pågå till september 2024. Västra Götalandsregionen finansierar projektet men det finns också ett regionalt företagsstöd som finansierar insatser.

Inom projektet finns företagscoacher från:

 • Bygg
 • Städ
 • Industri

Dessa branscher är strategiskt utvalda eftersom de har olika branschvalideringsmodeller men det är också arbetskraftsbrist inom samtliga tre branscher.

Arbetsgivare och fackliga organisationer är med i referensgrupper.

– Det viktiga är att synliggöra och säkerställa medarbetarnas kompetens genom validering och kompletterande utbildning, förklarar Cinna.

Målsättningen är att öka användningen av branschvalidering så det blir en självklar del i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning hos de små och medelstora företagen.

Strukturen ska vara smidig och hållbar för att använda och ansöka om regionalt företagsstöd i form av valideringsvouchers.

Små och medelstora företag ska kunna få:

 • Tillgång till företagscoach med branschkunskap i företagets kompetensplanering.
 • Stöd för att ansöka om valideringsvouchers då validering är aktuell för medarbetarna.

De stödberättigade insatserna handlar om att få hjälp med kartläggning och validering mot kompetens eller yrkesbevis. Det går även att få ersättning för kompletterande utbildning och lönekostnader, inklusive sociala avgifter, för medarbetare vid genomförande av validering och utbildning.

Villkor för att få valideringsvoucher

Stödet riktar sig till små och medelstora företag med:

 • 70 procent stöd upp till 49 medarbetare.
 • 60 procent stöd för 50–249 medarbetare.

– Företagen kan ansöka om 20 000–150 000 kronor i regionalt företagsstöd per företag, berättar Cinna.

Företagen kan ansöka om 20 000–150 000 kronor i regionalt företagsstöd per företag.

Cinna Adanko

metodutvecklare, projektledare Valideringsvoucher Validering Väst

Det måste vara avtalsenliga löner, men det finns inga krav på kollektivavtal. Företagen ska ha sin bas i Västra Götalandsregionen och en vinstutdelning på max 500 000 kronor.

Rollen som företagscoach

Rebecka tar över och berättar att hon är företagscoach för städbranschen i Valideringsvoucher. Hon är även representant för Servicebranschens utbildningsnämnds branschvalideringsmodell.

Rebecka berättar att hennes roll som företagscoach innebär att hon tar kontakt med små och medelstora företag inom branschen. Det första som hon gör är att stämma av så företaget uppfyller alla villkor.

– Företagen som jag pratar med har olika förutsättningar, så de tänker olika kring varför de ska göra en insats kring kompetensutveckling och validera sina medarbetare, eller varför de inte ska göra det, förklarar Rebecka.

Företag 1 med cirka 20 anställda

Det här företaget behöver kompetensutveckla personalen. De vill kunna utveckla det interna arbetet med kompetensförsörjning men har svårt att avsätta tid för personalen.

– Här kan verkligen Valideringsvoucher vara ett stöd för valideringsinsatsen, menar Rebecka.

Företag 2 med cirka 4 anställda

Det här företaget behöver kompetensutveckla personalen och uppnå yrkesbevis inom branschen. De vill utveckla det interna arbetet med kompetensutveckling och arbeta externt med kompetensförsörjning.

De ser nyttan av att prioritera tid till en insats, utifrån det långsiktiga perspektivet.

De här två exemplen visar att det kan se olika ut beroende på vilka värderingar och tankar som finns.

Strategisk kompetensförsörjning och nyttan med valideringsvoucher

En nytta är att Valideringsvoucher stimulerar fler valideringar, utifrån SRY – Servicebranschens utbildningsnämnds Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. nationella yrkeprofiler.

En annan nytta är att fler små och medelstora företag får kunskap om arbetet med validering inom kompetensförsörjningen.

Vidare ökar kunskaperna hos företagen om valideringens och yrkesprofilernas nytta i olika sammanhang som:

 • Upphandlingar
 • Kompetensutveckling
 • Yrkets status höjs
 • Kvalitet vad gäller kompetens.

Valideringar hittills

Cinna berättar att de har satt målet att nå 100 valideringar inom projektperioden och så här ser det ut hittills:

Städ


Bygg

 • 9 valideringar, varav 5 yrkesbevis via valideringsvoucher
 • 24 valideringar via Arbetsförmedlingen
 • 20 valideringar via vuxenutbildningen


Industri

Informationsinsatser pågår.

Erfarenheter från pilotprojektet

 • Validering Väst har inte valt någon specifik kompetensförsörjningsmodell.
 • Synliggöra befintligt arbete med kompetensplanering.
 • Individuellt stöd med kompetensplanering utifrån företagens behov och förutsättningar ger stor nytta.
 • Positiva bieffekter i form av ökad validering via vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen.
 • Behov av en fortsatt projektperiod.
 • Målsättning – permanent företagsstöd för valideringsinsatser och kompletterande utbildning.
 • Det hänger inte bara på pengar!

Moderator Willy Silberstein frågar vilken den viktigaste lärdomen är hittills.

– Det handlar inte bara om pengar, utan att komma in på företagen och så ett frö som kan blomma ut två eller tre år senare, avslutar Kicki.

Det handlar inte bara om pengar, utan att komma in på företagen och så ett frö som kan blomma ut två eller tre år senare.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan