Förebyggande insatser inom omställning skapar nya möjligheter

16 november 2023
Lästid: 3 min
Föreläsare
Eva WikströmJohan Frisö
Föreläsare
Eva Wikström
&
Johan Frisö

Med förebyggande insatser kan omställningsfonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling. Genom validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.


Vad är Omställningsfonden?

Omställningsfonden är en icke vinstdrivande kollektivavtalsstiftelse vars huvudmän är:

Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sobona
Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OFR – Offentliganställdas Förhandlingsråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
AkademikerAlliansen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Omställningsfonden stöttar cirka 1 100 Sobona-företag samt alla kommuner och regioner, med cirka 1,3 miljoner medarbetare i samband med omställningar och förebyggande insatser över hela landet.Vad är KFS-företagens Trygghetsfond?

KFS-företagens Trygghetsfond är en kollektivavtalsstiftelse, vill vilken cirka 40 procent av Sobonas medlemsföretag är ansluta.

KFS-företagens Trygghetsfond ger råd och stöd vid omställningsarbete till medlemmar i Sobona som tidigare tillhörde KFS. Fonden administreras av Omställningsfonden.

KFS-företagens Trygghetsfond samarbetar mer och mer med Omställningsfonden för att i framtiden helt övergå till Omställningsfonden.

Eva berättar att omställningsfonderna erbjuder en bred palett av möjligheter och att hon och Johan framför allt kommer lyfta möjligheter inom förebyggande insatser under föreläsningen.

– I vårt uppdrag ingår att inspirera samt vara ett nav och en motor i arbetet med förebyggande insatser, förklarar Eva.

Vidare har fonderna medel avsatta för förebyggande insatser och ett uppdrag att arbeta med stöd vid arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Individen och det livslånga lärandet

Eva förklarar att karriär- och studierådgivning till medarbetare under anställning riktar sig till individer. Hon betonar vikten av individens eget ansvar i det livslånga lärandet.

Fonderna har grunduppdraget kvar, vilket innebär att när individer som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller andra anledningar kan få stöd i processen med arbetsgivare och fack.

Möjligheternas avtal – KOM-KR

Johan kallar kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR för möjligheternas avtal för både individ, företag och organisation. För genom avtalet finns stora möjligheter att få hjälp med finansiering för insatser inom kompetensförsörjning.

Dörren för ansökningar har precis stängts. Nu ska fonderna sammanställa allt och se vilka lärdomar de kan dra och hur avtalet har hanterats.

– Arbetet har gjorts tillsammans med parterna, vilket linjerar med temat på den här konferensen som också är tillsammans, säger Johan.

Arbetet har gjorts tillsammans med parterna, vilket linjerar med temat på den här konferensen som också är tillsammans.

Johan Frisö

verksamhetsansvarig på KFS-företagens Trygghetsfond

Parterna har varit noga med att de vill vara delaktiga och det har skapat en styrka för att avtalet ska tolkas på rätt sätt. Johan säger att det är viktigt att avtalet möter de behov som finns hos företagen.

Förebyggande insatser ska tillgodose:

  • Arbetsgivarens behov inom kompetensförsörjning på kort och/eller lång sikt.
  • Öka medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren.
  • Vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för medarbetarens befintliga anställning.

Johan fastslår att alla bitar är på plats och att de hänger ihop. Det är också tydligt att allt fler ansökningar handlar om validering.

Ansökningar för förebyggande insatser

  • 2021: 100 (40 procent fick avslag, främst på grund av arbetsbristkriteriet)
  • 2022: 64
  • 2023: 420 (gäller för årets första tio månader). Samverkan ska ske.

Framtiden från 2024

Under 2024 börjar en treårig period för att söka nya medel.

– Vi hoppas att intresset fortsätter för att arbeta med insatser inom kompetensförsörjning, och då framför allt förebyggande insatser, säger Eva.

Eva betonar vikten av att individen själv och företaget prioriterar det livslånga lärandet och söker medel för insatser.

Hur sker ansökan?

Ansökan sker på Omställningsfondens webbplats och Johan berättar att det är enkelt.

Johan uppmanar alla som funderar på att göra en ansökan att kontakta en lokal rådgivare på fonderna för att bolla tankar och idéer kring ansökan.

– Det är viktigt att facken involveras på lokal nivå kring insatsen eller insatserna, så alla vet vad som ska hända, fastslår Johan.

Ansökan sker genom en blankett där man beskriver vilken kompetenspåfyllnad som avses, för vem eller vilka som insatser gäller samt vad den kostar.

När ansökan har gåtts igenom kommer ett beslut och i det sista steget beslutar respektive fond om sina respektive medel. Ibland behöver ansökas kompletteras.

Eva säger att avtalet KOM-KR hjälper fonderna att uppfylla deras vision som är:

“Vi öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare”.

Moderator Willy Silberstein avslutar med att fråga Johan vad den optimala ansökan innehåller

Johan menar att en sådan ansökan tydligt innehåller:

  • Vem eller vilka som omfattas
  • Vad insatsen innebär
  • Vad den kostar
  • Vem som ska utföra den.
Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan