Ett kommunalt perspektiv på validering

16 november 2023
Lästid: 4 min

Ingrid Nilsson är förvaltningschef arbetslivsförvaltningen och Hampus Lindqvist är projektledare på arbetslivsförvaltningen Härnösands kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreläsare
Ingrid Nilsson Hampus Lindqvist
Föreläsare
Ingrid Nilsson
&
Hampus Lindqvist

Som ett led i att rusta deltagarna inom kommunens olika arbetsmarknadsarenor arbetar Härnösands kommun med validering. Genom valideringen skapas möjlighet att synliggöra deltagarnas färdigheter och kunskaper kopplade till de arbetsuppgifter som utförs på de olika arenorna.

Ingrid inleder med att lyfta att Härnösands kommun har identifierat en utmaning när deltagare avslutar sin arbetsmarknadsinsats. De har svårt att beskriva vad de har lärt sig.

– De kan inte berätta vad de kan på en intervju, berättar Ingrid.

Arenaverksamhet som arbetsmarknadsinsats

Hampus tar över och förklarar att individer i verksamheten har en gemensam nämnare i att de har en rad av misslyckanden bakom sig.

De arbetar med lärande i arbetsmiljö för att främja känslan av en meningsfull sysselsättning för individer som haft svårt att lära sig i klassrumsform.

Vi jobbar med parallella insatser, som exempelvis språkträning och validering.

– Validering är tacksamt eftersom individen får ett konkret bevis på vad hen har lärt sig på arenan, förklarar Hampus.

Validering är tacksamt eftersom individen får ett konkret bevis på vad hen har lärt sig på arenan.

Hampus Lindqvist

projektledare på arbetslivsförvaltningen Härnösands kommun.

Hampus förklarar att de har sett en stor vinning i att en ansvarig person arbetar med valideringen och att det är han som är den ansvarige personen på Härnösands kommun.

OCN-metoden

Härnösands kommun arbetar med OCN-metoden i samarbete med Nordiskt Valideringsforum. Metoden innefattar erkännande och kunskap på flera nivåer, baserat på SeQF.

Härnösands kommun arbetar med formativt lärande. Det formativa lärandet faller sig naturligt i eras verksamhet då de arbetar med löpande utveckling av de individer som kommer in i verksamheten och att kunna bocka av vad de kan eftersom och att kunna ge ut ett intyg är värdefullt för de flesta.

Vi har deltagare med olika bakgrunder och erfarenheter som kommer från olika kulturer.

– Det är fokus på att se vad en individ kan, inte hur hen kan visa det, berättar Hampus.

Gemensamhet och struktur

Hampus lyfter vikten av att ha ett gemensamt språk och en gemensam genomgående kultur. Det är viktigt så alla får samma förutsättningar.

Kompetenser för arbetslivet

Generella kompetenser för arbetslivet är viktigt. Det handlar om hur man beter sig på en arbetsplats. Det kan handla om att komma i tid till arbetet och att sjukanmäla sig.

– Det går att arbeta språkutvecklande parallellt med detta, vilket är tacksamt, säger Hampus.

Ingrid säger att deltagarna får kompetensbevis som de kan visa upp.

– Detta är ovärderligt! För många har fått jobb när de har ett kompetensbevis att visa upp, berättar Ingrid.

Detta är ovärderligt! För många har fått jobb när de har ett kompetensbevis att visa upp.

Ingrid Nilsson

förvaltningschef på arbetslivsförvaltningen Härnösands kommun.

Många av deltagarna är utrikesfödda och de tror att ett arbete i Sverige är max sex månader. Det är den verkligheten som de har mött. Därför är det viktigt att arbeta med arbetsmiljö och arbetsrätt, för att förstå hur det fungerar i Sverige.

Virtual reality och validering

Ingrid förklarar att de arbetar mycket med innovation och utveckling inom den förvaltningen som hon är på. Två medarbetare berättade för Ingrid att de ville arbeta med VR (virtual reality).

Ingrid gav dem fria händer och de etablerade ett samarbete med ett företag som arbetar med lågaffektivt bemötande.

– Jag tänkte: hur kan VR hjälpa oss med validering, för att träna på farliga moment eller när moment behöver repeteras, frågar sig Ingrid.

Hur kan VR hjälpa oss med validering, för att träna på farliga moment eller när moment behöver repeteras?

Ingrid Nilsson

förvaltningschef på arbetslivsförvaltningen Härnösands kommun.

Ingrid tänker att det även skulle gå att samarbeta kring VR via lärcentrum över hela landet. Hon visar en film från deras VR-studio Länk till annan webbplats. som är ett samarbete mellan Härnösands kommun och Technichus Science Center, där de visar hur man reglerar nivåerna i ångpanna för att ånga ska komma ut.

– När man tar på sig VR-glasögonen känns det som man står framför ångpannan på riktigt, berättar Ingrid.

Moderator Willy Silberstein frågar om Ingrid kan ge fler goda exempel när de använder VR.

– Våra GIS-ingenjörer arbetar med kartor och planer i 3D. Med hjälp av VR går det att bygga miljön i 3D, vilket innebär att man exempelvis kan gå in och titta i ett hus innan det är färdigbyggt, säger Ingrid.

Är det individer som står långt från arbetsmarknaden som kommer till arenaverksamheten?

– Ja, det stämmer. Många befinner sig allra längst bort från arbetsmarknaden och det är ingen quick fix, säger Hampus.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan