klocka i färger
  • Corona
  • Arbetsgivarinfo
13 februari 2020

Råd till dig som arbetsgivare kring coronaviruset

Sobona har sammanställt information kring hantering av en eventuell smittspridning på arbetsplatsen, samt hur verksamheten ska kunna fungera om arbetsplatsen under ett antal veckor drabbas av omfattande personalfrånvaro vid ett epidemi- eller pandemiutbrott. Därför har vi uppdaterat Arbetsgivarguiden med information om arbetsgivaransvaret kopplat till dessa frågeställningar.

Omfattande smittspridning kan komma att drabba stora delar av den verksamhet som bedrivs inom Sobonas medlemsföretag och hela kommun- och regionsektorn. Utöver att det berör själva verksamheten och vården av smittdrabbade individer kommer en omfattande påverkan även gälla berörda medarbetare på olika sätt. Verksamhetschefer har ansvar för att tillgodose att resurser i form av personal finns att tillgå även vid en omfattande frånvaro. Arbetstagare kan behöva arbeta övertid, fullgöra jour och beredskap och komma att bli förflyttade för att verksamheten ska fungera. Information och dialog med alla medarbetare som kan komma att beröras är viktigt. Likaså är det viktigt att ta om hand och förebygga de aspekter som handlar om oro hos medarbetare för eventuell smittspridning.

Sobona följer utvecklingen noga via myndigheterna och samverkar i en arbetsgrupp med SKR kring arbetsgivarinformation. Vi hänvisar till myndigheternas uppdaterade och tillförlitliga information samt till den information och beredskap som finns inom respektive region.

Arbetsgivares ansvar vid risk för epidemiutbrott

Logga in i Arbetsgivarguiden för att ta del av mer information om arbetsgivares ansvar vid risk för epidemiutbrott. Vid ytterligare frågor, kontakta din branschansvariga förhandlare. Du kan även nå oss via servicetelefonen som har öppet dagligen mellan 9-12 på tel: 08-452 75 20.

Publicerad: 13 februari, 2020 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll