Information gällande ersättning för sjuklönekostnader

Arbetsgivare ska helt eller delvis få ersättning av staten för sjuklönekostnader som arbetsgivaren har från den 1 april till den 30 september 2020.

Beslut har fattats att regelverket för ersättning för höga sjuklönekostnader tillfälligt ändras för att omhänderta ersättningen till arbetsgivarna.

Så hanterar du det som arbetsgivare:

Arbetsgivaren ska göra sedvanlig inrapportering av sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Ersättningen till arbetsgivaren sker sedan genom kreditering på arbetsgivarens skattekonto.

För arbetsgivardeklarationerna avseende perioden 1 april – 31 juli ersätts sjuklönekostnader fullt ut.
För arbetsgivardeklarationerna avseende perioden 1 augusti – 30 september ersätts arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden.

Ersättningen är fastställd till olika procentsatser beroende på storleken av arbetsgivarens totala lönekostnader.

Läs mer på regeringens webbplats > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.