Röster från medlemmar

Techtank vill vara Sveriges bästa industristödjande aktör

Sedan juli 2021 ägs Techtank av Region Blekinge och de fem kommunerna i Blekinge. De är ett industrikluster som vill stärka den regionala industrins konkurrenskraft.

Intervju med Ingela Håkansson

Vd och klusterledare på Techtank

Techtank riktar sig till industri- och teknikföretag samt industrinära tjänsteföretag och sedan september 2021 är de medlemmar i Sobona.

– Vi är ett industri- och teknikkluster med basen i Blekinge. Vi är ett så kallat klusterinitiativ där näringsliv arbetar tillsammans med samhälle och akademin, med en gemensam agenda för att stärka företagen (industrins) tillväxt och konkurrenskraft. Techtank startades 2015, men första stegen till samverkan togs under finanskrisen som drabbade fordonsbranschen och vår region oerhört hårt, berättar Ingela Håkansson, vd och klusterledare på Techtank, och fortsätter:

– Att stötta industrin, som är oerhört viktig för vår region, är inte en enskild kommuns angelägenhet då det finns en koppling emellan, inte minst gällande pendling

Vad är det ni gör?

– Vi arbetar i tre verksamhetsområden, som vi processat fram tillsammans med företagen: kompetensutveckling och kompetensförsörjning, affärsutveckling och tillväxt, samt teknikutveckling och innovation. Vi håller i utbildningar, arrangerar workshops och seminarier, skapar större och mindre projekt, driver nätverk och mycket annat. Vi lyssnar på behoven och omsätter dessa till relevanta insatser för företagen. Vi jobbar även med att få in finansiering för detta och arbetar därför nära finansiärer som exempelvis Tillväxtverket, Europeiska socialfonden med flera, berättar Ingela

Vad betyder samhällsnytta för dig?

– En stor del (60 procent) av de arbeten som finns hos företag och organisationer som exporterar tjänster och produkter ut ur regionen är just inom tillverkningsindustrin. Ett skapat arbete i denna sektor ger förutsättningar för ytterligare arbeten inom offentlig och kommersiell service, säger Ingela och fortsätter:

– Om exempelvis Volvo går bra och behöver anställa fler, då behövs det flera som tar hand om anställdas barn i förskolan och fler kan exempelvis köpa pizza och klippa sig. Därför är det oerhört viktigt för hela samhället att vår industri fortsätter att utvecklas i vår region. Det finns många spännande arbeten här i företagen och alla beskriver att kompetensförsörjning är den största utmaningen. Där kommer vi in och hjälper till, eftersom det finns alla möjligheter att i en liten region samverka kring utbildning, boende, livsmiljö och så vidare, för att skapa förutsättningar för de som bor här, men också att attrahera fler människor till regionen. Det är samhällsnytta för mig.

Att stötta industrin, som är oerhört viktig för vår region, är inte en enskild kommuns angelägenhet då det finns en koppling emellan, inte minst gällande pendling.

Vad har ni för verksamhetsmål?

– Att vara Sveriges bästa industristödjande aktör!

Varför blev ni medlemmar hos Sobona?

– Det var helt självklart för oss att ansluta oss till Sobonas kollektivavtal. Genom detta kan vi luta oss mot att det finns ett paket lösningar av frågor, som ger trygghet för såväl arbetsgivare som anställda, avslutar Ingela.

Läs mer om Techtank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om medlemskap