Röster från medlemmar

Räddningstjänsten Syd arbetar för ett olycksfritt samhälle

Räddningstjänsten Syd är Sveriges tredje största räddningstjänst och medlem i Sobona sedan 2006. Deras uppdrag sträcker sig före, under och efter olyckan. De arbetar förebyggande för att hjälpa invånarna att skydda sig mot olyckor och har beredskap för att snabbt och säkert kunna rycka ut vid bränder, drunkningar, trafikolyckor, farliga utsläpp med mera. De gör skillnad för den enskilde invånaren och bidrar till att skapa trygghet.

Intervju med Maria Thögersen

HR-chef på Räddningstjänsten Syd

Vår inställning är att hjälpa till om vi kan! Det är en varm och inkluderande organisation där de flesta arbetar hos oss just för att man vill göra skillnad. Här möts man av en välkomnande miljö där omsorgen för varandra är stor. Som arbetsgivare arbetar vi för att medarbetaren ska utvecklas och växa i sin professionella roll, berättar Maria Thögersen.

Räddningstjänsten Syd är Sveriges tredje största räddningstjänst och de är ett kommunalförbund bestående av fem kommuner; Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. De ligger i framkant med drivna, engagerade och kompetenta medarbetare som gör skillnad i samhället varje dag, när de gör insatser som påverkar andra människors liv.

Sveriges tredje största räddningstjänst

– Vår högsta beslutande församling kallas för direktion, som består av 20 förtroendevalda politiker från medlemskommunerna där 10 är ordinarie ledamöter och 10 är ersättare. Direktionens ansvar och befogenheter regleras i förbundsordningen och under direktionen finns förbundsdirektören, verksamhetens verkställande chef, säger Maria och fortsätter:

Vårt uppdrag sträcker sig före, under och efter olyckan. Vi hanterar bränder, drunkningar och trafikolyckor. Vi hjälper till vid stormskador, ras och olyckor med farliga ämnen. Vi arbetar också med samhällsplanering, tillsyn av brandskydd och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor och bistår kommunerna som sakkunniga inom plan- och byggprocessen. Vi erbjuder utbildning, information och rådgivning för att invånare ska kunna skydda sig mot olyckor och kunna agera om något händer. Efter en olycka följer vi upp med trygghetsskapande aktiviteter i det drabbade området. Vi genomför också olycksundersökningar.

Vad betyder samhällsnytta för dig?

Det är att göra skillnad för den enskilde medborgaren på alla sätt vi kan och bidra till att skapa trygghet och finnas där när vi behövs. Det handlar också om att ta ansvar för att hantera våra skattemedel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Räddningstjänsten Syd arbetar för ett olycksfritt samhälle och Maria berättar att det är deras vision. Det är en långsiktig inriktning där samverkan med andra aktörer i samhället är viktigt för att minska antalet olyckor och effektivt hantera de olyckor som ändå sker.

– Våra mål handlar om att antalet olyckor ska minska, att följderna av olyckor ska minska samt att vi genom vårt arbete ska verka för invånarnas ökade trygghet. Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att genomföra räddningsinsatser av olika slag. Det gör vi genom att:

  • Stödja - Den bästa olyckan är den som aldrig händer. Därför stödjer vi invånarna genom att aktivt dela med oss av vår erfarenhet och kunskap om hur man hanterar och förhindrar olyckor.
  • Rädda - Om olyckan ändå är framme är vi där för att rädda. Vi agerar snabbt, säkert och effektivt för att lösa den akuta situationen. Efter en insats finns också lärdomar att dra för att förbättra våra metoder.
  • Utveckla - Vi jobbar aktivt för att ständigt förbättra vår verksamhet. Vi utvecklar såväl våra räddningsinsatser som det förebyggande arbetet och förnyar vår roll i ett samhälle i förändring.

Varför är ni medlemmar hos Sobona?

– Vi är medlemmar för att få stöd, rådgivning och påverka arbetsgivar- och avtalsfrågor för räddningstjänsten i stort. Tillsammans med de stora räddningstjänsterna måste vi ta ansvar för vad vi gör inom det här området då vi påverkar våra kollegor runt om i landet. Vi använder oss kontinuerligt av Sobonas tjänster, främst inom arbetsrättslig rådgivning.

Det är att göra skillnad för den enskilde medborgaren på alla sätt vi kan och bidra till att skapa trygghet och finnas där när vi behövs. Det handlar också om att ta ansvar för att hantera våra skattemedel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Kan ni rekommendera Sobona?

– Ja, för att jag upplever att vi har stor utväxling av deras rådgivning och för att de är en stor organisation som har något att säga till om. De är också serviceinriktade och tillgängliga. Jag vill att Sobona fortsätter med sitt professionella stöd och stå i täten för att driva vissa avgörande frågor för räddningstjänsten som helhet, avslutar Maria.

Snabbfakta Räddningstjänsten Syd

  • Räddningstjänsten i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö
  • Cirka 550 000 invånare, ett geografiskt område med både stad och landsbygd.
  • Cirka 500 hel- och deltidsanställda medarbetare som jobbar med över 40 olika yrken.
  • 13 brandstationer, 2 räddningsvärn
  • 1 räddningscentral (RC Syd), som samordnar den övergripande ledningen av räddningsinsatser för 21 kommuner