Yrkespraktik

Kompetens till ditt företag - och enklare väg in på arbetsmarknaden

Sammanfattning

  • Det finns goda möjligheter att matcha nyanländas yrkeskunskaper med ditt företags kompetensbehov
  • Många nyanlända är utbildade ingenjörer, sjuksköterskor, chaufförer eller ekonomer. De kan även vara studenter som varit tvungna att avbryta sin universitetsutbildning. Samtidigt finns en brist på olika yrkeskompetenser i Sverige.
  • Praktik i kombination med yrkeskompetensbedömning är ett sätt att bidra till både företaget, individen och hela samhället.
  • Praktikperioden kan pågå upp till sex månader och går att kombinera med utbildning - till exempel Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar.
  • Personer med grundläggande kunskaper i svenska språket kan kombinera praktiken med språkutbildning

Vinster för ditt företag

  • Det går att skräddarsy innehållet i lärandet och hitta medarbetare med exakt rätt kompetens.
  • Rekryteringsbasen breddas eftersom du kan fokusera på social förmåga, attityd och inställning i rekryteringen. Du kan komplettera med internutbildning.
Verktyget vänder sig i första hand till vd:ar.

Läs mer

Korta vägen
Korta vägen är en utbildning för nyanlända med akademisk examen eller minst tre års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen ökar kraftigt deltagarens chanser att få ett arbete inom vederbörandes område, och förbereder även inför högskolestudier. Så går det tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yrkesdörren
Yrkesdörrens syfte är att underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas och knyta kontakt med varandra. Initiativtagaren Axfoundations mål är att skapa ett öppet, tillitsfullt och inkluderande samhälle. Läs mer och öppna nya dörrarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning