Det här är yrkespraktik

Det finns goda möjligheter för medlemsföretag att matcha sitt kompetensbehov med nyanländas yrkeskunskaper. Därför har vi tagit fram det här verktyget.

Det här är yrkespraktik

Det finns goda möjligheter för medlemsföretag att matcha sitt kompetensbehov med nyanländas yrkeskunskaper. Därför har vi tagit fram det här verktyget.

Vad är yrkespraktik?

Det är en praktikform där personer med grundläggande kunskaper i svenska kombinerar praktik med språkutbildning. Praktikperioden går även att kombinera med utbildning, till exempel Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar.

Vem passar det för?

För dig som vill matcha ditt företags kompetensbehov med nyanländas yrkeskunskaper. Det kan vara utbildade ingenjörer, sjuksköterskor, chaufförer, ekonomer eller studenter som behövt avbryta sin universitetsutbildning.

Vilka fördelar har yrkespraktik?

Du kan hitta medarbetare med rätt kompetens eftersom du skräddarsyr innehållet i yrkespraktiken tillsammans med en språkutbildning.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Det breddar synen på rekrytering eftersom du kan fokusera på kompetenser, kunskaper, social förmåga, attityd och inställning för att därefter komplettera med yrkespraktik och språkutbildning.

Verktygslåda för yrkespraktik

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett praktikprogram på fyra månader som ger företag möjligheter att ta emot nyanlända akademiker genom att matcha företags rekryteringsbehov med deras kompetens.

Tekniksprånget

Tekniksprånget är framtaget av Kungliga Ingenjörsakademin (IVA) för att inspirera unga att läsa vidare och slutföra en högre teknisk utbildning genom praktik. Det breddar rekryteringsbasen och löser kompetensbrist.

Lokala jobbspår

Ett fördjupat samarbete mellan kommun, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare där utbildning och praktik skräddarsys för att förbereda nyanlända så de kan söka jobb hos medlemsföretaget.

Dokument & modeller

Länkar

Mer om yrkespraktik

Relaterade filmer

Arbetsmodeller och kunskap

Sobonas modeller skapar trygghet genom ett helhetsperspektiv. Modellerna är ett stöd för hr i det dagliga arbetet samt till vd och ledning på ett övergripande strategiskt plan.

Gävle Energi: så fungerade Jobbspånget för oss

Jobbsprånget matchar medlemsföretagens behov med kompetens hos nyanlända akademiker. Det är ett projekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Vakin - med mod att rekrytera för framtiden

Vakin väljer att se bortom språkbarriären. De går utanför regionen och jobbar i andra länder för att hitta medarbetare.

Tekniksprånget och Jobbsprånget

Detta är två nationella praktikprogram som hjälper till att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Båda är projekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Nodra: Det finns många människor med kompetens vi inte har råd att bortse ifrån

Nodra tycker det är viktigt att ge alla en chans för att göra bra ifrån sig på intervjuer och i arbetsrollen. De märkte direkt att drivet från praktikanter och trainees smittade av sig.

Brandkåren Attunda - en inkluderande arbetsplats där alla får ta plats

Tack vare praktikplatser har Brandkåren Attunda hittat nya rekryteringsvägar, fått nya intryck och stärkt verksamhetens kompetens.

Renovas jobbspår: Strategi, bakgrund och varför

17 deltagare har börjat sin resa för att bli anställningsbara hos Renova 2020. Jobbspåret på Renova är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux.

Renovas jobbspår: Samverkan - detta klarar man inte ensam

Renova startade ett lokalt jobbspår för att säkra upp framtidens kompetensbehov och för att samtidigt bidra till integration i regionen. De flesta deltagarna känner stor stolthet och växer in i yrket

Renovas jobbspår: Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Vill du veta mer om yrkespraktik?

Hör av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa er utifrån era behov och önskemål.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning