Jobbsprånget synliggör nyanlända akademikers kompetens och erfarenheter

  • Utvecklat för nyanlända akademiker.
  • Förenar affärsnytta med samhällsnytta.
  • Sju av tio som går programmet får jobb.

Jobbsprånget är ett praktikprogram

Jobbsprånget är ett avancerat praktikprogram på fyra månader för nyanlända akademiker som ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer.

Det är ett samverkansprojekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Länk till annan webbplats.

Genom Jobbsprånget skapas nya kontakter och möjligheter att fylla kompetensgap med resurser som står utanför arbetsmarknaden i dag.

Användningsområden
För att få in nyanlända akademiker på arbetsmarknaden.

Integrerat i projekten
Används i de nationella utvecklingsprojekten.

Branschanpassat
Passar för många branscher.

Det betyder jättemycket för oss att så många av Sobonas medlemmar medverkar i Tekniksprånget och Jobbsprånget. Vårt syfte är att erbjuda praktik till så många som möjligt, och att då få samarbeta med en organisation som dessutom lyfter kompetensförsörjningsfrågan så högt – det är en genväg för oss.
Alexandra Ridderstad Wachtmaister
Alexandra Ridderstad Wachtmaister
vd, Jobbsprånget

Utvalda case

Samarbete med Arbetsförmedlingen

Hitta framtidens kompetens och säkerställ kommunal service till medborgarna. Detta kan hjälpa dig lösa utmaningarna kring rekrytering och lärande på arbetsplatsen.

Samarbete med Arbetsförmedlingen

Språkpraktik

Praktik är bron mellan SFI och språkutveckling på arbetsplatsen i lokala jobbspår. Men hur lär man sig ett nytt språk?

Språk ska kännas i kroppen

Gävle Energi

Gävle Energi famlade i mörkret men hittade verktyg som förändrar hur de jobbar med sin kompetensförsörjning.

Energibranschen är mångfasetterad
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom energi

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet