Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

Sobona utökar erbjudandet för arbetsgivare i fastighetsbranschen

Sobona kommer från 2023 att vara med i Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU), en ideell förening som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen.

Fastighetsbranschen behöver rätt kompetens för att hantera både dagens utmaningar och framtidens behov. För att kunna stärka upp erbjudandet till medlemmarna i fastighetsbranschen har Sobona beslutat att gå med i Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU). FU företräder branschen i utbildning- och kompetensfrågor. Det kan gälla allt från kontakter med beslutsfattare och utbildningsanordnare till informationsaktiviteter riktade mot ungdomar och studie- och yrkesvägledare. Föreningen finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

FU arbetar även för fastighetsutbildningar med hög kvalitet, har kontakt och samarbete med skolor, universitet och andra utbildningsanordnare som ger utbildning mot branschens yrken. De genomför informations- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot ungdomar, studie- och yrkesvägledare, myndigheter och medarbetare inom branschen. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd initierar också undersökningar för att ta reda på det framtida kompetensbehovet inom fastighetsbranschen.

Genom att gå med i FU kommer Sobonas medlemmar få en helt unik verktygslåda vad gäller branschvalidering. Förutom Sobonas branschvalideringsmodell kompletteras nu erbjudandet med FU:s. Det innebär att Sobonas medlemmar kommer ha det absolut bredaste utbudet av branschvalideringsmodeller i Sverige och därmed stora möjligheter att ligga i framkant i detta arbete. Branschvalidering innebär validering av yrkesspecifik kunskap som har tillkommit utanför skolbänken, exempelvis genom flerårig yrkeserfarenhet. Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Därför är ofta branschvalidering särskilt användbart när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis. Validering kan göra företaget mer attraktivt som arbetsplats och samtidigt visa på trovärdighet och seriositet gentemot externa parter. Det är därför ett mycket användbart verktyg i kompetensförsörjningsarbetet.

Conny Larsson, projektledare på Sobona, kommer att representera Sobona i FU:s styrelse.

Mer information

I avtalsrörelsen 2020 träffade Sobona en överenskommelse med sina fackliga motparter om att Sobona från och med årsskiftet 2023 ska bli medlemmar i Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Föreningen finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Kostnaden för medlemskapet är 0,05 % per år av respektive företags årslönesumma. Det är Fora som, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, administrerar avgiften.

En enklare väg till inkluderande kompetensförsörjning

Samhället förändras i en rasande fart och snart väntar stora utmaningar. Det handlar om demografiska förändringar, digitalisering, grön omställning och strukturförändringar på arbetsmarknaden. Morgondagen kräver andra verktyg och arbetssätt; förändringen börjar genom att ta en enklare väg.