Kompetensbehov och validering inom fastighetsbranschen

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd arbetar för fastighetsbranschen. Valideringsverktyget FAVAL kan bidra till att utveckla kompetensförsörjningen.

Emil Bood är verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd Länk till annan webbplats. och vd Faval Länk till annan webbplats. och Carina Lundström är utvecklingsledare på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU).

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Det är både de fackliga och arbetsgivarorganisationer.

Sobona blir ny medlem i FU i januari 2023.

FU arbetar för kompetensförsörjning för fastighetsbranschen.

De ska bland annat:

 • Göra undersökningar om kompetensbehov.
 • Ha myndighetskontakt för att påverka antalet utbildningsplatser.
 • Ha regionala samarbeten genom komptensråd.
 • Öka kännedomen och intresset för branschens yrkesroller och dess utbildningar.
 • Förvalta och utveckla FAVAL.

 

FAVAL är fastighetsbranschens valideringsverktyg

Valideringsverktyget FAVAL ägs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Branschvalideringen lämpar sig framför allt för individer som redan arbetar inom branschen men som behöver kompetensutvecklas.

Branschvalideringen lämpar sig framför allt för individer som redan arbetar inom branschen men som behöver kompetensutvecklas.

Valideringen är tuff. En individ som har arbetat som fastighetstekniker i 20 år kommer förmodligen inte klara alla moment.

– Valideringen är som att ta om sitt körkort på nytt, förklarar Emil.

Yrkesroller som valideras efter gymnasieskolans kursplan på SeQF-nivå 4:

 • Fastighetstekniker
 • Fastighetsskötare
 • Fastighetsvärd.

Yrkesroller som valideras på eftergymnasial nivå på SeQF-nivå 5–6:

 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetsingenjör.

SeQF - Sveriges referensram för kvalifikationer - är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer för att säkerställa deras tydlighet, överförbarhet och kvalitet.

Det är ett översättningsverktyg som beskriver olika kvalifikationer i form av läranderesultat. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Hur går valideringen till?

 1. Arbetsgivare beslutar vem som ska valideras.
 2. Arbetsgivare kontaktar FU eller ett testcenter.
 3. Individen gör ett teoriprov på plats eller på distans.
 4. En utvecklingsplan tas fram om individen inte klarar teoriprovet.
 5. Komplettering med utbildning för att fylla luckor.
 6. Praktiska prov.
 7. Eventuella omprov.
 8. Kompetensbevis utfärdas.

Individen får återkoppling på resultatet. Så här kan det se ut för en fastighetsskötare:

När pandemin kom blev det en tvärnit med valideringar inom branschen.

– Men pandemin var positiv eftersom den tvingade oss och testcentren att ställa om digitalt, berättar Emil.

Pandemin var positiv eftersom den tvingade oss och testcentren att ställa om digitalt.

Emil konstaterar att valideringarna numera flyter på bra och att flera större fastighetsbolag är nöjda med insatsen. Valideringen är positiv då den bidrar till stoltare medarbetare.

– Först känner många individer att det är läskigt, eftersom de sätts på prov. De är rädda för att avslöjas att de kan för lite, men så brukar det inte vara, säger Emil.

Undersökning om kompetensbehov

Carina berättar att undersökningen görs vartannat år hos alla medlemsföretag som har minst fyra anställda. Den senaste undersökningen gjordes i februari 2021 och nästa görs i februari 2023.

Behovet som framkommer enligt undersökningen kommuniceras med relevanta myndigheter som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Skolverket och Arbetsförmedlingen.

Studien är en grund för dimensionering av framtida utbildningsplatser på alla nivåer, förklarar Carina.

– Men pandemin var positiv eftersom den tvingade oss och testcentren att ställa om digitalt, berättar Emil.

Studien är en grund för dimensionering av framtida utbildningsplatser på alla nivåer.

Undersökningen fokuserar på rekryteringsbehov för yrkesrollerna:

 • Fastighetstekniker
 • Fastighetsskötare
 • Fastighetsvärd
 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetsingenjör.

Resultatet från undersökningen 2021 visar på ett rekryteringsbehov på 6 700 nya individer till branschen. Den huvudsakliga anledningen till rekryteringarna var till 60 procent ersättningsrekryteringar och resten var pensionsavgångar.

Kompetenser som efterfrågas är energieffektivisering, digitalisering samt styr- och reglerteknik.

Kompetenser som efterfrågas är energieffektivisering, digitalisering samt styr- och reglerteknik.

Carina hoppas att fler företag svarar på undersökningen om kompetensbehov inom branschen, så fler utbildningsplatser kan skapas.

Regionala kompetensråd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd arbetar även med regionala komptensråd. Årligen bjuds fastighetsägare, utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen, regionen och fackliga representanter in till ett stort möte i varje region.

– Det årliga mötet är ett ypperligt tillfälle att diskutera kring vilka kompetenser och yrkesroller som behövs inom den aktuella regionen, säger Carina.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd ser stora vinster i att mötas och samtala över olika utbildningsnivåer. Mötet kan resultera i nya yrkesutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar eller högskoleutbildningar.

Carina tipsar hon om att engagera sig i de regionala kompetensråden för att driva på utvecklingen av utbildningsplatser i sin egen region.

Jobba i fastighetsbranschen

Carina berättar om jobba-i-fastighetsbranschen.se Länk till annan webbplats. som är FU:s kommunikationsplattform till allmänheten och särskilda målgrupper såsom studie- och yrkesvägledare.

Här går det att läsa mer om fastighetsbranschens yrkesroller och vilka utbildningar som finns.

– Den tekniska utvecklingen går så fort, så det går inte att tro att allting ska lösa sig som det gjort förr. Man måste engagera sig och samverka, avslutar Carina.