Gunnar Westling står i föreläsningssal framför publik.
  • Utbildning
  • Ledarskap

Informationsmöte om vd-programmet

18 juni, 2024

Varmt välkommen att ställa dina frågor om vd-programmet och Kommunala företagens ledarskapsakademi. Vi ses via Zoom den 18 juni!

De kommunala företagen står inför stora, komplexa och ibland svårnavigerade utmaningar. Ny teknik gör snabba intåg, samtidigt som många kommunala företag tar stora utvecklingssteg, ofta i samarbete med nya aktörer. Detta ställer krav på dig som vd (eller har motsvarande roll) att vara innovativ och driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbt föränderligt landskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig som vd och vilka nya grepp som behöver övervägas gällande ledarskap, organisation och styrning.

Gunnar Westling, programledare för vd-programmet berättar om innehåll och upplägg i detta program samt svarar på frågor om Kommunala företagens ledarskapsakademi i sin helhet.

Nästa programstart: 25 september 2024

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig som är vd, förbundschef eller har motsvarande roll som högsta tjänsteman. En förutsättning för att kunna delta i Vd-programmet är att du, när programmet startar, är vd, förbundschef (eller motsvarande) eller att beslut i styrelsen är fattat innan programstart om att du ska tillträda som vd. Programmet är med andra ord inte ett förberedelseprogram för dig som i framtiden önskar bli vd, utan är utvecklat för dig som har den rollen idag. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.

Mer information

Mer information

Datum: 18 juni 2024
Tid: Kl. 08.15 - 09.00
Plats: Zoom
Kostnadsfritt

Anmälan

Anmälan sker via Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.