AI-labbet

 • Förstå AI:s möjligheter och begränsningar
 • Förbered för de legala och tekniska krav som AI medför
 • Utveckla underlag för kommande upphandlingar

AI-labbet kombinerar teori och praktik

AI-labbet 2024 är ett pilotprojekt som inkluderar en serie av fyra workshoptillfällen och möjligheten att däremellan aktivt engagera sig i utvecklingen av tre prototyper tillsammans med andra deltagare i AI-labbet. Prototyperna leds och genomförs av digitaliseringsexperterna på Iteam i samverkan med det företag vars case har valts ut.

Mer information

Därför startades AI-labbet

Behovet av den här satsningen uppstod under en konferens hösten 2023 där flera medlemsföretag uttryckte liknande behov av att lära sig mer om AI och börja testa olika användningsområden. Detta följdes upp av ett informationsmöte i januari där fler bland annat möjliga case lyftes.

Syftet med AI-labbet är att:

 • påskynda det gemensamma lärandet tillsammans med andra likande verksamheter
 • göra ett kunskapslyft inom AI, och vad det kan kräva av oss,
 • samt utveckla, testa och göra tillämpningar i egna och andras verksamheter.

Tillsammans med flera deltagare från din organisation och andra kommunala företag hoppas vi att med AI-labbet kunna hjälpa dig:

 • Förstå AI:s möjligheter och begränsningar, och identifiera hur det kan effektivisera och förbättra arbetsprocesser samt bidra till affärs- och samhällsnytta
 • Förbereda för de legala och tekniska krav som AI medför, samtidigt som vi främjar kunskapsutbyte och lärande mellan liknande organisationer
 • Utveckla underlag för framtida upphandlingar och strategisk planering, med hjälp av egna relevanta exempel

En del av Kommunala företagens ledarskapsakademi

AI-labbet 2024 är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi.

Fyra workshopdagar varvas med arbete med utvalda prototyper

AI-labbet inkluderar en serie av fyra workshoptillfällen och möjligheten att däremellan aktivt engagera sig i utvecklingen av tre prototyper tillsammans med andra deltagare i AI-labbet. Läs mer om upplägget i fliken Processen 2024.

Deltagare på workshoptillfällen

Samtliga övriga företag som deltar i AI-labbet är medlemmar i Sobona. Under workshopdagarna deltar ett team bestående av tre personer från varje organisation:

 • Vd
 • En person med ansvar för produktion eller tjänst där AI kan komma att utvecklas
 • Ytterligare en person som är relevant för arbetet

Prototyperna leds av Iteam

Mellan workshoptillfällena pågår utveckling av utvalda prototyper. Prototyperna leds och genomförs av digitaliseringsexperterna på Iteam i samverkan med det företag vars case har valts ut. Det deltagande företag som står för caset är värd, och övriga deltagare som vill följa prototypen är följare.

Två systemutvecklare från Iteam arbetar två dagar i veckan under en femveckorsperiod med att utforska det utvalda caset. Arbetet sker i nära samarbete med stakeholders för caset genom dagliga avstämningar.

Följ processen

 • Workshopdag 1: 27 mars 2024 (Stockholm).
 • Initial utformning av utvecklingsprojekt
 • Introduktion och målsättning
 • Kunskapsmoment
 • Planering av arbete med prototyp 1

Bilder från uppstartsworkshop i mars 2024.

2. Arbete med prototyp/case 1 (pågår)

3. Workshopdag 2: 5 juni 2024 (Stockholm)

 • Lärdomar från prototyp 1
 • Kunskapsmoment
 • Verksamhetsutveckling i praktiken
 • Planering av arbetet med prototyp 2

4. Arbete med prototyp/case 2

5. Workshopdag 3: 10 oktober 2024 (Stockholm)

 • Lärdomar prototyp 2
 • Kunskapsmoment
 • Breddning eller fördjupning
 • Planering av arbete med prototyp 3

6. Arbete med prototyp/case 3

7. Workshopdag 4: 15 januari 2025 (Stockholm)

 • Lärdomar prototyp 3
 • Kunskapsmoment
 • Strategi framåt
 • AI-satsningar ur ett finansiellt perspektiv
 • Summering och slutsatser

Vilka är med 2024?

AI-labbet genomförs för första gången 2024 med följande deltagande organisationer:

 • Sigtuna Vatten & Renhållning AB
 • Telge Återvinning AB
 • Roslagsvatten AB
 • Norrtälje Vatten och Avfall AB
 • Norrvatten

Värdar

 • Avfall Sverige
 • Iteam
 • Kommunala företagens ledarskapsakademi
 • Sobona

Vilka är Iteam?

Företaget Iteam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. deltar både i workshoptillfällena och leder arbetet med utvalda prototyper. Iteam digitaliserar företag och organisationer genom kod, strategi och kultur. De skapar innovativa tekniska lösningar som skapar värde, gör något bra och låter oss ha kul längs vägen.

Kontakt och intresseanmälan

Vill du veta mer eller är du intresserad av att vara med på eventuella kommande tillfällen? Kontakta gärna Gunnar Westling eller Anna Lirén.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Gunnar Westling

Rektor och programledare för Kommunala företagens ledarskapsakademi

Anna Lirén

Ansvarig Kommunala företagens ledarskapsakademi

Relaterade nyheter om AI och digitalisering