eltekniker fixar i elcentral
  • Energi
  • Arbetsgivarinfo
03 oktober 2019

Halvårsrapport branschråd Energi

I den här halvårsrapporten finns information om vad som har hänt inom din bransch det senaste halvåret.

Verksamheterna bedrivs inom produktion och distribution av energi och kan delas in i följande underkategorier: Nät, elproduktion, fiber, fjärrvärme och näthandel.

Branschråd Energi

Branschrådet har under första halvåret 2019 haft följande ledamöter:

Christian Schwartz, ordförande
Mölndal energi

Katharina Frank, sekreterare
Luleå Energi AB

Jan Fjordell
Tekniska verken i Kiruna

Kenneth Lindholm
Sjöbo Elnät

Per Allerth
Västervik Energi & Miljö AB

Per Dahlberg
Falu Energi & Vatten AB

Tomas Eriksson
Affärsverken AB, Karlskrona

Jessica Fredson
Ystad Energi AB

Magnus Jacobsson
Skara Energi AB

Anneli Sjömark
Luleå Energi AB

Fridolf Eskilsson
Jönköping Energi AB

Erik Tellgren
Växjö Energi AB

Sammanträden

Branschrådet har under första halvåret haft ett sammanträde, den 14 maj.

Behandlade frågor

Fokus har varit avtalsjämförelse och behovsinventering inför kommande avtalsrörelse 2020.

Slutsatsen gällande avtalsjämförelserna är att branschrådet vill ha ett eget branschavtal för Energi och att utgångspunkten för att ta fram ett förslag till nytt branschavtal för Sobonas bransch energi är KFS branschavtal för energi, främst utifrån att det är viktigt med konkurrensanpassning gentemot Energiföretagens kollektivavtal (EFA:s avtal). Tanken är att förhandlarna på bransch Energi kommer att ta fram ett sådant avtalsförslag till höstens första möte som är bestämt till den 11 oktober.

Publicerad: 03 oktober, 2019 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll