Personlig skyddsutrustning inom vård- och omsorg

Nu skärper Folkhälsomyndigheten rekommendationerna vad gäller skydd inom vård och omsorg och uppdaterar därmed sina rekommendationer för val av skyddsåtgärder mot covid-19.

Bland annat var de tidigare rekommendationerna att använda munskydd i kombination med visir vid nära vårdkontakt efter egen riskbedömning. Nu gäller att visir och munskydd rekommenderas vid all vård och omsorg vid misstänkt och bekräftad covid-19.

Läs vidare