Arbetstids­bestämmelser med Vårdförbundet/HÖK 16

Sobona och SKL har fått frågor om de särskilda arbetstidsbestämmelserna om natt- och rotationstjänstgöring i avtalet HÖK 16, bilaga 3, med OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet/Fysioterapeuterna).

Dessa bestämmelser gäller för de yrkesgrupper som traditionellt sett omfattas av Vårdförbundets avtalsområde, till exempel sjuksköterskor och barnmorskor. Det innebär att de särskilda centrala och lokala arbetstidsbestämmelser som finns med Vårdförbundet går att fortsätta tillämpa för dessa yrkesgrupper, oavsett facklig tillhörighet. Det är samma hantering av avtalen som gäller för andra yrkesgrupper med särskilda arbetstidsbestämmelser, till exempel läkare (bilaga Specialbestämmelser) och lärare (bilaga M).

- Många verksamheter i välfärden bedrivs dygnet runt, vilket gör att arbetstidsförläggningen är av stor betydelse för både verksamhet och medarbetare. En grundläggande förutsättning är att det finns tydlighet om vilka arbetstidsbestämmelser som gäller, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

- Som professionsförbund för bland annat barnmorskor, träffar vi kollektivavtal om villkor för våra yrkesgrupper och deras arbetsuppgifter. Våra professioner har gemensamma utgångspunkter för vårdens viktiga uppdrag säger Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet.

Sobona och SKL överlämnade i slutet av december mål och inriktning till OFR Hälso- och sjukvård inför avtalsrörelsen 2019. En ny huvudöverenskommelse, HÖK, ska förhandlas under våren.

Det nuvarande avtalet med OFR Hälso- och sjukvård bygger på lokal lönebildning och innehåller flera åtgärder som ska stödja det lokala arbetet med att förbättra arbetsmiljön och att möta kompetensförsörjningsutmaningen.

Fakta

Det nuvarande avtalet med OFR Hälso- och sjukvård löper ut den 31 mars 2019.

Från och med 1 april 2019 består OFR Hälso- och sjukvård enbart av Vårdförbundet, då Fysioterapeuterna har sagt upp avtalet och istället begärt inträde i AkademikerAlliansen.

Avtalsförhandlingarna rör omkring 90 000 medarbetare inom Vårdförbundets avtalsområde.

Förtydligande om det nya karensavdraget

Från och med 2019-01-01 gäller karensavdrag vid sjukdom istället för karensdag. De redogörelsetexter som redogör för de nya bestämmelserna (Redogörelsetext AB 17) är även tillämpbara för arbetsgivare som omfattas av ÖLA 17 med Fastighets, Seko samt Transport.