Nationella yrkesprofiler inom personlig assistans

Yrkesprofilerna visar på ett överskådligt sätt vad individer behöver kunna för att arbeta som personlig assistent och samordnare – arbetsledning inom personlig assistans. Innehållet i yrkesprofilerna är framtaget, relevanssäkrat och nationellt förankrat med stöd av OCN-metoden. Arbetet genomfördes i nära samverkan med yrkeskunniga, referensbolag, fackförbund, arbetsgivarorganisationer, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofilerna och dess moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapandet av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar. Vidare kan yrkesprofilerna öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla insteg på arbetsmarknaden och andra vägar för kompetensutveckling.

galve-energi-2

Två yrkesprofiler

Ett nytt ekosystem för kompetens

Yrkesprofilen uttrycker kompetenskrav i form av läranderesultat och bedömningskriterier. Läranderesultaten beskrivs tydligt ämnesvis i moduler och summan av alla moduler bildar en yrkesprofil.

Mer om yrkesprofiler

Exempel på användningsområden för kompetensstandard:

 • Introduktion
 • Matchning – utvärdering
 • Kompetenskartläggning
 • Kompetensutveckling
 • Omställning
 • Praktik
 • Rekrytering
 • Skapa utbildningar
 • Upphandling
 • Validering

Bakgrund yrkesprofiler

Utgångspunkten för branschen personlig assistans är den starka kopplingen till LSS-lagstiftningen och brukarens rätt att välja. Detta skapar särskilda utmaningar för branschen när det gäller kompetensförsörjning.

Det skapar också utmaningar för arbetsgivaren med ett kollektivavtal som i delar klart skiljer sig från andra kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Yrkesprofilerna utvecklades under 2020 och med i processen var representanter från Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Assistera Skandinavien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Din förlängda arm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., God Assistans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Region Gävleborg – Validex Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sveriges kommuner och regioner – SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Särnmark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Anhörig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå kommer utvecklas under 2021 med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofiler utifrån strukturen i OCN-metoden

Yrkesprofilerna inom besöksnäring och kulturarv är framtaga utifrån strukturen i OCN-metoden, med hjälp av yrkeskunniga från såväl små som stora referensföretag runtom i landet.

Yrkesprofilerna är regionalt och nationellt relevanssäkrade och förankrade hos arbetsmarknadens parter via en branschpanel, i syfte att säkerställa innehåll och struktur utifrån olika parters perspektiv, intressen och geografiska skillnader.

Det löpande arbetet sker med stöd av ett oberoende kansli för administration, utbildning och kvalitetssäkring.

Fortsatt utveckling sker i projektet Yrkesprofilering och validering inom personlig assistans.

Moduler ger skalbarhet

En kompetensstandard utifrån en yrkesprofil innehåller läranderesultat och bedömningskriterier som fördelas ämnesvis i moduler. Modulerna tydliggör vad individer behöver veta, förstå och kunna inom ett yrke eller ett yrkesområde.

Då enskilda bolag fungerar olika beroende på storlek, geografi och uppdrag är det viktigt att påpeka är att en yrkesprofil aldrig kan beskriva precis allt som ett enskilt företag kräver/önskar.

Yrkesprofilen kan inte heller beskriva precis allt en enskild individ besitter i form av kunskap och färdighet inom ett yrkesområde. Den ska dock täcka in huvuddelen av det väsentliga.

Kompetensstandard leder till tidsbesparingar

I dag beskrivs de flesta befattningar utifrån arbetsuppgifter, ansvarsområden och personliga egenskaper. Genom att utgå från det medarbetaren faktiskt behöver kunna blir det enklare att beskriva vilka kvalifikationer som behövs.

Genom yrkesprofilering förklaras vad som behövs för att vara anställningsbar och utvecklas inom olika yrkesroller. Det blir möjligt att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt, vilket underlättar både rekrytering och kompetensutveckling.

Det leder i sin tur till att du som jobbar med HR kan göra stora tidsbesparingar.

Exempel på användningsområden för kompetensstandard:

 • Introduktion
 • Matchning – utvärdering
 • Kompetenskartläggning
 • Kompetensutveckling
 • Omställning
 • Praktik
 • Rekrytering
 • Skapa utbildningar
 • Upphandling
 • Validering

Bakgrund yrkesprofiler

Utgångspunkten för branschen personlig assistans är den starka kopplingen till LSS-lagstiftningen och brukarens rätt att välja. Detta skapar särskilda utmaningar för branschen när det gäller kompetensförsörjning.

Det skapar också utmaningar för arbetsgivaren med ett kollektivavtal som i delar klart skiljer sig från andra kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Yrkesprofilerna utvecklades under 2020 och med i processen var representanter från Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Assistera Skandinavien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Din förlängda arm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., God Assistans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Region Gävleborg – Validex Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sveriges kommuner och regioner – SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Särnmark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Anhörig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå kommer utvecklas under 2021 med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofiler utifrån strukturen i OCN-metoden

Yrkesprofilerna inom besöksnäring och kulturarv är framtaga utifrån strukturen i OCN-metoden, med hjälp av yrkeskunniga från såväl små som stora referensföretag runtom i landet.

Yrkesprofilerna är regionalt och nationellt relevanssäkrade och förankrade hos arbetsmarknadens parter via en branschpanel, i syfte att säkerställa innehåll och struktur utifrån olika parters perspektiv, intressen och geografiska skillnader.

Det löpande arbetet sker med stöd av ett oberoende kansli för administration, utbildning och kvalitetssäkring.

Fortsatt utveckling sker i projektet Yrkesprofilering och validering inom personlig assistans.

Moduler ger skalbarhet

En kompetensstandard utifrån en yrkesprofil innehåller läranderesultat och bedömningskriterier som fördelas ämnesvis i moduler. Modulerna tydliggör vad individer behöver veta, förstå och kunna inom ett yrke eller ett yrkesområde.

Då enskilda bolag fungerar olika beroende på storlek, geografi och uppdrag är det viktigt att påpeka är att en yrkesprofil aldrig kan beskriva precis allt som ett enskilt företag kräver/önskar.

Yrkesprofilen kan inte heller beskriva precis allt en enskild individ besitter i form av kunskap och färdighet inom ett yrkesområde. Den ska dock täcka in huvuddelen av det väsentliga.

Kompetensstandard leder till tidsbesparingar

I dag beskrivs de flesta befattningar utifrån arbetsuppgifter, ansvarsområden och personliga egenskaper. Genom att utgå från det medarbetaren faktiskt behöver kunna blir det enklare att beskriva vilka kvalifikationer som behövs.

Genom yrkesprofilering förklaras vad som behövs för att vara anställningsbar och utvecklas inom olika yrkesroller. Det blir möjligt att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt, vilket underlättar både rekrytering och kompetensutveckling.

Det leder i sin tur till att du som jobbar med HR kan göra stora tidsbesparingar.

https://sobona.se/images/18.4ed68b8e178ceee82c4942fb/1619602939294/9-nov-badge.png

Valideringskonferensen 2021

Den 9 november bjuder vi in till årets Valideringskonferens. Tema: Kompetensutveckling och omställning i en snabbt föränderlig värld.

Utvalda case