Samordning – arbetsledning inom personlig assistans

Samordning arbetsledning inom personlig assistens

Yrkesprofilen samordning - arbetsledning inom personlig assistans kan användas inom Sobonas bransch personlig assistans. Med tanke på att området personlig assistans är komplext och att varje uppdrag är mer eller mindre unikt samt att organiseringen kring samordning och arbetsledning kan skilja sig mellan olika organisationer, kan det innebära olika krav på kunnande och förhållningssätt.

Ambitionen har därför varit att beskriva komplexiteten inom samordning - arbetsledning, men samtidigt göra avgränsningar och fokusera på de kunskaper och färdigheter som utgör en gemensam plattform och som kan appliceras till sin helhet eller utifrån valda delar, beroende på yrkesrollens utformning.

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum och yrkeskunniga inom området.


galve-energi-2

Yrkesprofil samordning - arbetsledning inom personlig assistans

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-5. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 4 och 5.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat. Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Nivå 5

Individen har specialiserade kunskaper inom ett specifikt arbetsområde, kunskap om och överblick över närgränsande arbetsområden, samt om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbetsområde.

Individen kan självständigt planera, lösa problem och behandla sammansatta uppgifter inom ett arbetsområde. Individen kan också identifiera nödvändiga resurser, övervaka arbetsverksamhet och slutföra förlagda projekt.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2020 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes under 2020-12-02.

Nedladdningsbara dokument