Vad är genväg till Arbetsförmedlingen?

Det är Sobonas nationella samarbete med Arbetsförmedlingen som identifierar anställningsbehov och praktikplatser hos medlemsföretagen på ett strukturerat sätt.

Vad är genväg till Arbetsförmedlingen?

Det är Sobonas nationella samarbete med Arbetsförmedlingen som identifierar anställningsbehov och praktikplatser hos medlemsföretagen på ett strukturerat sätt.

Vad innebär genväg till Arbetsförmedlingen?

Det är en lokal kontakt med Arbetsförmedlingen. Verktyget är framtaget för att öka förståelsen för medlemsföretagens utmaningar och möjligheter.

Vem passar det för?

Det passar för dig som har ett rekryteringsbehov och som vill ha en lokal kontakt. Genom verktyget kan kompetensförsörjning säkras inom branscher där brist på kompetens väntas uppstå.

Vilka fördelar har genväg till Arbetsförmedlingen?

Lokala och regionala relationer skapas för att utveckla samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Sobona och medlemsföretagen.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Du får bättre lokala kontakter som kan hjälpa till med bättre matchningar. Kontaktvägarna blir snabbare och det blir enklare att tillsätta praktikplatser och yrkesintroduktionsanställningar. Resultatet blir en lärande arbetsplats.

Verktygslåda för genväg till Arbetsförmedlingen

Lokala jobbspår

Ett fördjupat samarbete mellan kommun, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare där utbildning och praktik skräddarsys för att förbereda nyanlända så de kan söka jobb hos medlemsföretaget.

Dokument, modeller & whitepapers

Mer om genväg till Arbetsförmedlingen

Relaterade filmer

Famntaget Omsorg: Rekrytering med hjärta och kompetens

Sobona har varit en länk mellan Famntaget och Arbetsförmedlingen i Solna. Tack vare samarbetet har Famntaget kunnat rekrytera nyanlända som studerat till den kompetens som krävs för yrket.

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa er utifrån era behov och önskemål.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning