Intervju med Tomas Eriksson, vd på Affärsverken i Karlskrona 2013 - 2019

För branschen är det även en fråga om att säkra resurser. Viss kompetens är mycket svår att få tag på i dag!

Varför är det viktigt för energibranschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Att komma till ett helt annat land där det är en helt ny kultur är inte enkelt. Att få möjlighet att komma in på en arbetsplats, träffa nya arbetskamrater och få känna på vår arbetskultur är ju grunden att ge en ny start i livet. Vi som företag får också otroligt mycket tillbaka, inte minst i form av kultur- och kompetensutveckling.

Vad kan du och bolaget bidra med?

I hela företaget finns det möjlighet till praktikplats. Vår totala verksamhet är bred och därmed kan olika specialkompetenser matcha med våra funktioner. Många nyanlända har utbildning och erfarenheter vi behöver.

Vi kan hjälpa till med språket och de särskilda förutsättningar som gäller i Sverige så att den nyanlända kan få energi och kraft till att vilja utbilda sig vidare, få nytt arbete och kunna försörja sig.

Vilket är ditt bästa tips för att komma igång?

Börja med att diskutera detta i ledningsgruppen och ta ett aktivt beslut att komma igång. Gör en inventering i organisationen om var vi kan placera praktikanterna och sätt plan!

Vi har utsett och utbildat tjugotalet handledare över olika funktioner i verksamheten tillsammans med Sobona och är snart klara med vår egen digitala handledarbok. Du måste kommunicera i hela organisationen och tala om varför vi gör detta. Handledarna är viktiga ambassadörer.

Har ni erbjudit praktikplatser för nyanlända och hur fungerade det?

Just nu har vi två härliga praktikanter hos oss. En manlig elingenjör och en med kvinna med utbildning inom redovisning och erfarenhet av kundkontakt. Starten har känts bra och båda parter ges möjlighet att lära av varandra. Det ska bli mycket spännande att utvärdera detta lite längre fram.