Hälso- och sjukvård

Verksamheterna bedrivs inom följande kategorier: akutsjukhus, vårdcentraler/husläkarmottagningar, tandvård samt övrig hälso- och sjukvård.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

För närvarande förs diskussioner med företrädare för branschen om hur branschrådsarbetet ska bedrivas. Har du frågor gällande bildandet av branschrådet kontakta någon av de ansvariga förhandlarna.

Branschansvariga förhandlare

Joakim Rydvall
Förhandlare: Hälso- och sjukvård, Flygplatser, Region- och samhällsutveckling
Monika Lack
Förhandlare: Fastigheter, Hälso- och sjukvård

Läs vidare