Konferensavgift och köpevillkor

Vad är konferensavgiften?

  • Early bird-erbjudande fram till 2 april: 3 900 kr exklusive moms.
  • Ordinarie pris från 2 april till 2 maj: 4 900 kr exklusive moms.

Hur går betalningen till?

  • Konferensavgift betalas med faktura, 30 dagar
  • Fakturor skickas från och med januari 2024 och därefter löpande i samband med bokning

Vad gäller vid avbokning?
Kostnadsfri avbokning gäller fram till 2 maj, därefter debiteras full avgift. Vid eventuell avbokning på grund av sjukdom krävs läkarintyg och du äger då rätt att återfå 100 % av avgiften.

Kan man överlåta sin plats?
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma organisation efter samråd med Sobona.

Ingår resa och boende i konferensavgiften?
Nej, resa och boende bokar du på egen hand. Bokning och betalning sker därmed direkt till respektive hotell.

Kontakt på Sobona:
projektledare@sobona.se

Därför införs konferensavgift för Sobonadagarna

Sobonadagarna har tidigare varit kostnadsfria för medlemmar. På grund av ökade omkostnader har vi infört en konferensavgift som innebär att de medlemmar som tar del av erbjudandet också är med och bidrar. Vi vill självklart möjliggöra deltagande för så många medlemmar som möjligt, därför är konferensavgiften reducerad till hälften av självkostnadspriset. Den viktigaste anledningen är att vi vill behålla och fortsätta utveckla Sobonadagarna som ett unikt och exklusivt medlemserbjudande. Konferensavgiften gör att vi fortsatt kan hålla samma höga kvalitet som tidigare år samt att Sobonadagarna har en långsiktigt balanserad ekonomi vilket gynnar alla medlemmar.