Avtals­konferens inför byte till BÖK 20

Den 3 februari 2021 genomfördes en digital avtalskonferens för medlemmar som från den 1 januari 2022 börjar tillämpa en BÖK (Branschöverenskommelse).

Målgrupp

Avtalskonferensen vänder sig till dig som arbetar inom HR eller som chef i en organisation som tillhör någon av branscherna Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik eller Vatten och miljö.

Innehåll

Från och med den 1 januari 2022 kommer nya kollektivavtal, Branschöverenskommelse (BÖK 20), börja gälla för branscherna:

  • Besöksnäring och kulturarv
  • Energi
  • Fastigheter
  • Flygplatser
  • Trafik
  • Vatten och miljö

Vid denna digitala avtalskonferens informerade vi på en övergripande nivå om strukturen i de nya avtalen BÖK 20. Konferensen riktade sig därför till samtliga arbetsgivare i branscher som från den 1 januari 2022 börjar tillämpa en BÖK.