Avtals­information pension och försäkring 16 mars

Den 16 mars 2021 genomfördes en webbsändning om pension och försäkring för medlemmar som idag tillämpar KFS branschavtal men som den 1 januari 2022 kommer att byta till Branschöverenskommelse (BÖK) eller Allmänna bestämmelser (AB).

Målgrupp

Medlemmar som idag tillämpar KFS branschavtal men som den 1 januari 2022 kommer att byta till Branschöverenskommelse (BÖK) eller Allmänna bestämmelser (AB).

Innehåll

De nya BÖK-avtalen och Allmänna Bestämmelser innehåller förändringar på tjänstepension- och försäkringsområdet. Både stora och små förändringar vid årsskiftet 21/22 och längre fram, och under sändningen gick vi igenom vad som gäller för er. Vi presenterade också valcentralen och pensionsvalet som är era alternativ för administration av tjänstepensionen på längre sikt.

Erik Lardenäs
Förhandlare: Besöksnäring och kulturarv, Pension