Mitt i livet - Attityder till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv

2019

Vilka är morgondagens medarbetare i välfärden? De flesta kanske tänker på unga och studenter, men för att möta de stora rekryteringsbehoven kommer de inte att räcka till. Fler personer mitt i livet, som både har yrkes- och livserfarenhet, behöver rekryteras till välfärden.

Den här rapporten syftar framför allt till att:

  • Stödja arbetsgivare att attrahera och behålla medarbetare äldre än 35 år
  • Öka kunskapen om drivkrafter och hinder för att yrkesväxla