Attraktionskraft - nyckeln till framgångsrik kompetensförsörjning

Sobonarapporten 2018

Digitalisering, automatisering och globalisering påverkar inte bara samhällsutvecklingen i stort utan också företagens villkor och kompetensbehov. Det blir allt viktigare att arbeta strategiskt för att hitta och lyckas behålla rätt medarbetare. Insikten om denna utmaning finns bland Sobonas medlemsföretag. När vd:ar och förbundsdirektörer får säga sitt pekar de ut kompetensförsörjningen som en av sektorns stora utmaningar.