Kompetensmodeller för akademiker

Rapport från ett partsgemensamt arbete mellan Sobona, SKR och AkademikerAlliansen.

Att visa på vilka karriärvägar som finns genom att utveckla och införa modeller för kompetens- och karriärutveckling ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten – vilket samtidigt gör jobben mer attraktiva.

Den här publikationen lyfter fram lärande exempel, framgångsfaktorer och utmaningar med kompetensmodeller för akademiker.

I så gott som alla regioner och ett flertal kommuner pågår arbete att utveckla och införa kompetensmodeller. Modellerna benämns olika, som kompetensstegar, karriärmodeller o.s.v. men har gemensamt att de avser strukturerade modeller för karriär- och kompetensutveckling. Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och AkademikerAlliansen har tidigare genomfört ett gemensamt arbete om kompetens[1]modeller för AkademikerAlliansens yrkesgrupper.

I denna rapport gör vi en uppföljning med de organisationer som ingick i den tidigare kartläggningen samt har genomfört en ny kartläggning för att ta del av kompetensmodeller för ytterligare yrken/arbetsområden. Vi hoppas att rapporten kan vara en del i att inspirera fler till att ta sig an arbetet med kompetensmodeller.