Kommunala företag tar Industriklivet

Rapport december 2022

Med hjälp av finansiering från Industriklivet har flera kommunala företag initierat koldioxidinfångningsprojekt som kan bidra till stora utsläppsminskningar och negativa utsläpp. Den totala klimatnyttan skulle motsvara ungefär 10 procent av Sveriges samlade klimatpåverkan 2020, visar en ny rapport från Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Industriklivet är en satsning som startade år 2018 och är planerad att fortsätta till år 2040. Satsningen stödjer industrin att minska sina utsläpp av växthusgaser och uppnå negativa utsläpp. Bland dem som fått medel via Industriklivet är andelen kommunala företag förhållandevis hög.

Denna rapport syftar till att synliggöra de satsningar som görs av de kommunala företagen samt hitta möjliga förklaringar till den höga andelen kommunala företag som gör satsningar via Industriklivet.

Läs mer i pressmeddelandet från 2022-12-08 Öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Hör av dig till mig om du har några frågor om rapporten.

Louise Pons Dreifeldt
Opinionsstrateg