Karriärutveckling för akademiker

Rapport från 2021 av Sobona och SKR har tillsammans med AkademikerAlliansen.

Sobona och SKR har tillsammans med AkademikerAlliansen tagit fram en rapport om karriärutveckling för akademiker, ett arbete som parterna kom överens om i en tidigare avtalsförhandling.