Lokala jobbspår skapar anställningsbarhet och bidrar till att säkra kompetensförsörjningen

Genom att utgå från de behov och förutsättningar som du som arbetsgivare har, skapas möjligheter till breddad rekrytering. Ofta behövs en kombination av insatser för att individen ska få jobb. Det kan handla om att lära sig ett nytt språk, träna språket på en arbetsplats, få praktisk erfarenhet av det svenska arbetslivet och någon form av utbildning. Lokala jobbspår handlar om att sätta ihop momenten på ett smart sätt så processen blir effektiv. Och utifrån ett definierat rekryteringsbehov skapar gemensamma insatser anställningsbarhet.

Vad är lokala jobbspår?

Lokala jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan företag, kommun och Arbetsförmedlingen som ska leda till jobb. Utbildning, praktik och vid behov skräddarsydd språkutbildning, förbereder unga och nyanlända så de kan söka jobb hos ett företag.

Vem passar det för?

Det passar för dig som vill testa att rekrytera annorlunda. Här kan kommunala företag med samhällsengagemang samverka med andra aktörer för att möta utmaningarna inom kompetensförsörjning.

Vilka fördelar har ett lokalt jobbspår?

Det skapar praktikplatser och insteg utifrån faktiska behov hos en arbetsgivare. Dessutom är kombinationen av teori och praktik oslagbar för språkutvecklingen. Vidare blir handledaren vägen in i yrket för deltagaren. För hen leder praktiken och visar hur arbetsutgifterna genomförs, hur arbetsplatsen fungerar och är ett viktigt stöd.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Du kan synliggöra det arbetsplatsförlagda lärandet och visa vad individen behöver kunna för att bli anställningsbar. Eftersom det finns ett jobb i botten är det en stor möjlighet för deltagaren som både blir utbildad och motiverad att börja jobba. Det finns också stora vinster med att skapa en lokal samverkan som sker mellan Arbetsförmedlingen och din kommun.

Samverkan är avgörande

Samverkan är viktig för att det lokala jobbspåret ska fungera optimalt och det ger tydliga vinster till alla som är med. Var inte rädd för att ta in individer med kort eller ingen utbildning som pratar dålig svenska. De lär sig svenska under det lokala jobbspåret.

De kommunala bolagen står inför samma hot som kommunerna i stort - de får inte pengarna att räcka till. Då kommer man att ställa hårdare krav på de kommunala bolagen. Men de kommunala bolagen har en fördel i att de jobbat medvetet med arbetsgivarorganisationen för att skapa yrkesprofiler och ingångar till jobb för att kunna ta emot individer på ett enklare sätt.

Lill Ljunggren Lönnberg
ordförande Delegationen för unga och nyanlända till arbete

På Renova går det att få nyanlända kortutbildade i arbete

Renova har gjort lokala jobbspår tidigare och just nu har de två lokala jobbspår igång. Det finns både solskenshistorier och händelser som visar hur viktig språkutveckling är i de lokala jobbspåren.

Mer om lokala jobbspår

Från behov via praktik till anställningsbarhet

Först definierar arbetsgivaren vad den behöver. Sedan erbjuds praktik till en deltagare så hen kan lära sig allt som behövs och synliggöra lärandet för att i slutändan bli anställningsbar. Den som går ett lokalt jobbspår får ersättning genom Arbetsförmedlingen.

Längs vägen kan insatser som språkutbildning i form av till exempel SFI och kompletterande utbildningar genomföras. Vissa delar ansvarar kommunen för, som SFI och en del utbildningar; andra ansvarar Arbetsförmedlingen för, som praktikbeslut, eventuellt anställningsstöd och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar.

Samverkan är oerhört viktigt för lyckade lokala jobbspår.

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll i arbetet kring lokala jobbspår. Läs mer kring vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig som arbetsgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sobona har ett nationellt samarbete med Arbetsförmedlingen, vilket möjliggör lokala kontaktvägar och stödjer dig som medlem i Sobona kring frågor om kompetensförsörjning. Resultatet kan leda till bättre matchningar och en lärande arbetsplats, oavsett bransch.

Deltagare till lokala jobbspår identifieras tillsammans med arbetsgivare. Deltagaren ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsgivare och deltagare träffas via “speeddejtning” och urvalet görs av kommun och arbetsgivare.

Samarbete med Dua-delegationen

Som en del av modellen för fördjupad samverkan för unga och nyanlända har kommunerna och Arbetsförmedlingens utvecklat lokala jobbspår. Vi på Sobona samarbetar med Dua-delegationen (Delegationen för unga och nyanlända) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att synliggöra de kommunala företagens viktiga roll i att skapa samhällsnytta och bidra till en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Samverkan är viktigt och det gäller strategiskt, men även på individnivå. DUA stödjer helt enkelt individerna som behöver in på arbetsmarknaden.

Konkreta verktyg för handledare

Bedömningsplaner, yrkesprofiler och checklistor möjliggör en strukturerad introduktion av nya medarbetare och kan användas i lokala jobbspår. Vidare kan de bidra till att utveckla insteg och arbeta med utveckling av befintliga medarbetare.

Bedömningsplaner, yrkesprofiler och checklistor är konkreta verktyg för handledare på arbetsplatsen som ska introducera och lära upp nyanlända inom utvalda yrkesområden. En väl genomarbetad bedömningsplan med OCN-metoden ger individen ett erkännande i sina kunskaper och färdigheter, oavsett var, när och hur de har förvärvats.

Validering enligt OCN-metoden

OCN-metoden (Open College Network) innebär att man säkerställer att en individ kan det som behövs inom ett visst område. Med andra ord ger OCN-metoden förutsättningar så individer kan få ett erkännande för och synliggöra sitt kunnande på ett kvalitetssäkrat sätt. Det är också en kvalitetssäkrande metod för lärande arbetsplatser. Nordiskt Valideringsforum skriver mer om OCN-metoden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofiler och validering i lokala jobbspår

Yrkesprofiler hjälper företag att synliggöra de kompetenser som krävs för olika yrkesroller. Vidare är yrkesprofiler och validering bra för nyanlända som inte kan svenska och som har kort eller ingen utbildning eftersom den visar vad de behöver kunna inom ett visst område.

Genom att utgå från yrkesprofiler kan det öppna upp för kreativt tänkande för att lösa utmaningar inom kompetensförsörjning. Där kan lokala jobbspår var en del av lösningen.

Lokala jobbspår har funnits sen 2018, men vad har hänt under åren?

· Utgår ifrån att matcha först matcha och sedan rusta deltagare

· Det har varit 300–400 lokala jobbspår varje år.

· Det har varit 5 000–6 000 deltagare per år. Det har inte funnits några volymkrav men det har varit ganska stor volym ändå.

· De har resulterat i 1 100 arbetsställen, både inom privata och offentliga verksamheter.

· De lokala jobbspåren har funnits i alla branscher.

· 80 procent av deltagarna har inte gymnasieutbildning men det finns separata spår för universitetsutbildade individer.

· Det har varit fler kvinnor än män.

· De lokala jobbspåren har pågått från tolv veckor till två år.

Från behov via praktik till anställningsbarhet

Först definierar arbetsgivaren vad den behöver. Sedan erbjuds praktik till en deltagare så hen kan lära sig allt som behövs och synliggöra lärandet för att i slutändan bli anställningsbar. Den som går ett lokalt jobbspår får ersättning genom Arbetsförmedlingen.

Längs vägen kan insatser som språkutbildning i form av till exempel SFI och kompletterande utbildningar genomföras. Vissa delar ansvarar kommunen för, som SFI och en del utbildningar; andra ansvarar Arbetsförmedlingen för, som praktikbeslut, eventuellt anställningsstöd och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar.

Samverkan är oerhört viktigt för lyckade lokala jobbspår.

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll i arbetet kring lokala jobbspår. Läs mer kring vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig som arbetsgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sobona har ett nationellt samarbete med Arbetsförmedlingen, vilket möjliggör lokala kontaktvägar och stödjer dig som medlem i Sobona kring frågor om kompetensförsörjning. Resultatet kan leda till bättre matchningar och en lärande arbetsplats, oavsett bransch.

Deltagare till lokala jobbspår identifieras tillsammans med arbetsgivare. Deltagaren ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsgivare och deltagare träffas via “speeddejtning” och urvalet görs av kommun och arbetsgivare.

Samarbete med Dua-delegationen

Som en del av modellen för fördjupad samverkan för unga och nyanlända har kommunerna och Arbetsförmedlingens utvecklat lokala jobbspår. Vi på Sobona samarbetar med Dua-delegationen (Delegationen för unga och nyanlända) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att synliggöra de kommunala företagens viktiga roll i att skapa samhällsnytta och bidra till en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Samverkan är viktigt och det gäller strategiskt, men även på individnivå. DUA stödjer helt enkelt individerna som behöver in på arbetsmarknaden.

Konkreta verktyg för handledare

Bedömningsplaner, yrkesprofiler och checklistor möjliggör en strukturerad introduktion av nya medarbetare och kan användas i lokala jobbspår. Vidare kan de bidra till att utveckla insteg och arbeta med utveckling av befintliga medarbetare.

Bedömningsplaner, yrkesprofiler och checklistor är konkreta verktyg för handledare på arbetsplatsen som ska introducera och lära upp nyanlända inom utvalda yrkesområden. En väl genomarbetad bedömningsplan med OCN-metoden ger individen ett erkännande i sina kunskaper och färdigheter, oavsett var, när och hur de har förvärvats.

Validering enligt OCN-metoden

OCN-metoden (Open College Network) innebär att man säkerställer att en individ kan det som behövs inom ett visst område. Med andra ord ger OCN-metoden förutsättningar så individer kan få ett erkännande för och synliggöra sitt kunnande på ett kvalitetssäkrat sätt. Det är också en kvalitetssäkrande metod för lärande arbetsplatser. Nordiskt Valideringsforum skriver mer om OCN-metoden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofiler och validering i lokala jobbspår

Yrkesprofiler hjälper företag att synliggöra de kompetenser som krävs för olika yrkesroller. Vidare är yrkesprofiler och validering bra för nyanlända som inte kan svenska och som har kort eller ingen utbildning eftersom den visar vad de behöver kunna inom ett visst område.

Genom att utgå från yrkesprofiler kan det öppna upp för kreativt tänkande för att lösa utmaningar inom kompetensförsörjning. Där kan lokala jobbspår var en del av lösningen.

Lokala jobbspår har funnits sen 2018, men vad har hänt under åren?

· Utgår ifrån att matcha först matcha och sedan rusta deltagare

· Det har varit 300–400 lokala jobbspår varje år.

· Det har varit 5 000–6 000 deltagare per år. Det har inte funnits några volymkrav men det har varit ganska stor volym ändå.

· De har resulterat i 1 100 arbetsställen, både inom privata och offentliga verksamheter.

· De lokala jobbspåren har funnits i alla branscher.

· 80 procent av deltagarna har inte gymnasieutbildning men det finns separata spår för universitetsutbildade individer.

· Det har varit fler kvinnor än män.

· De lokala jobbspåren har pågått från tolv veckor till två år.

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Lokala jobbspår utifrån arbetsgivarnas behov

Malmö stad och Arbetsförmedlingen berättar om lokala jobbspår utifrån arbetsgivarperspektiv. Samverkan sker på flera nivåer och resultaten är goda.

Lokala jobbspår är en viktig del i Renovas arbete med kompetensförsörjning

Renova startade ett tredje lokalt jobbspår 2022. I jobbspåret skräddarsys utbildning, yrkessvenska och praktik med C-körkort med yrkeskompetensbevis för elva deltagare under 42 veckor (40 skolveckor).

Renovas Jobbspår gav Hassan jobb

Möt Hassan Abdullahi Hashi som har gått Renovas Jobbspår och nu fått fast anställning som miljöarbetare på Renova.

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Renovas jobbspår - Strategi, bakgrund och varför

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet är att säkra upp framtidens kompetensbehov och bidra till integration i regionen.

Renovas jobbspår - Samverkan är grundläggande för detta klarar man inte ensam

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet var att säkra upp framtidens kompetensbehov och samtidigt bidra till integration i regionen.

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Handledargruppen på Nacka vatten och avfall

Hur säkrar man kompetensförsörjning i ett längre perspektiv? Hur introducerar man handledarutbildning på ett klokt och effektivt sätt? Ett sätt är att cheferna identifierar handledare och att de får ingå i ett handledarnätverk.

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Vattenuppropet och yrkesprofiler inom VA

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Renovas jobbspår - Samverkan är grundläggande för detta klarar man inte ensam

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet var att säkra upp framtidens kompetensbehov och samtidigt bidra till integration i regionen.

Webbinarium - Lokala jobbspår utifrån nationella yrkesprofiler

Therése Ekbäck, projektledare på Nordiskt Valideringsforum berättar om lokala jobbspår utifrån nationella yrkesprofiler. Yrkesprofiler hjälper företag att synliggöra de kompetenser som krävs för olika yrkesroller.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning