Utveckla ditt mångdimensionella ledarskap

Programmet utgår från din verklighet och vardag där styrelsearbetet, samspel med ägaren och huvudmännen, det finansiella och juridiska perspektivet, styrning och samspelet med vd/förbundschef kommer att stå i centrum.

Vi har utformat programmet utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemmar, kunskap och forskning om politiskt ledarskap inom SKR, utvecklingsarbeten som skett i flera kommunala koncerner samt erfarenheter från de två första omgångarna av programmet som har genomförts under åren 2019 till 2022.

I Ordförandeprogrammet kombinerar vi arbetet med viktiga teman och verkliga case med kvalificerat erfarenhetsutbyte och stöd kopplat till uppdraget som ordförande. Programmets omfattning är sex dagar fördelat på tre moduler om två dagar vardera.

Vem är programmet till för?

Ordförandeprogrammet vänder sig till dig som är styrelseordförande i något av Sobonas medlemsföretag, vilket kan vara ett kommunalt företag, en kommunal koncern, ett förbund, en ekonomiska förening, en stiftelse eller andra associationsformer.

Vi välkomnar både erfarna och nyblivna styrelseordförande som deltagare. För att maximera dialog och anpassning till varje deltagares utmaningar och frågeställningar är programgruppen begränsad till 16 deltagare.