Cookies

På Sobonas webbplats använder vi cookies (kakor) för att kunna se statistik över vilka sidor som besöks (trafiken) på vår webbplats. Besöksstatistik är ett viktigt verktyg för oss för att vidareutveckla webbplatsen.

Genom att analysera hur besökarna använder vår webbplats kan vi på Sobona kontinuerligt arbeta med identifierade förbättringsområden. Sobona använder Google Analytics som analysverktyg och all statistik lagras utan att spara några användaridentiteter.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

På Sobona har vi ingen funktion för aktivt samtycke utan tillämpar principen att vi utgår från att du stänger av webbläsarens funktion för lagring av cookies om du inte samtycker till lagring på din dator.

Nedan följer en redovisning av de cookies som används på vår webbplats. Observera att det kan finnas cookies som är knutna till någon speciell del/funktion på webbplatsen som inte är generell.

Sobonas Cookies

First Party Session Cookies:

Cookie name: JSESSIONIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Purpose: Website essential functions, Strictly Necessary

About this Cookie: General purpose platform session cookie, used by sites written in JSP. Usually used to maintain an anonymous user sessio... Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Cookie name: SiteVisionLTMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Purpose: Website essential functions, Strictly Necessary

 

First Party Persistent Cookies

Cookie name: _galänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Life Span: 730 days

Purpose: Performance

About this Cookie: This cookie name is asssociated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonl... Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Cookie name: _gatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Life Span: 0 days

Purpose: Performance

About this Cookie: This cookie name is associated with Google Universal Analytics, according to documentation it is used to throttle the re... Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Cookie name: _gidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Life Span: 1 days

Purpose: Performance

About this Cookie: This cookie name is asssociated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 n... Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Cookie name: sv-utslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Life Span: 365 days

Purpose: Website essential functions, Strictly Necessary

 

Third Party Cookies from youtube

Cookie name: APISIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Type: persistent

Life Span: 2914896 days

Purpose: Targeting/Advertising

About this Cookie: This DoubleClick cookie is generally set through the site by advertising partners, and used by them to build a profile o... Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cookie name: demographicslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Type: persistent

Life Span: 2914896 days

Purpose: Targeting/Advertising

About this Cookie: Most likely used for demographic profiling and targeting for advertising Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Cookie name: GPSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Type: persistent

Life Span: 0 days

Purpose: Targeting/Advertising

 

Cookie name: HSIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Type: persistent

Life Span: 2914896 days

Purpose: Targeting/Advertising

About this Cookie: This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to build a profile of the website visitor's interests and s... Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Used by Google in combination with SID to verify Google user account and most recent login time Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Cookie name: LOGIN_INFOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Type: persistent

Life Span: 2914896 days

Purpose: Targeting/Advertising

 

Cookie name: SAPISIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Type: persistent

Life Span: 2914896 days

Purpose: Targeting/Advertising

About this Cookie: This DoubleClick cookie is generally set through the site by advertising partners, and used by them to build a profile o... Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Cookie name: SIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Type: persistent

Life Span: 2914896 days

Purpose: Targeting/Advertising

About this Cookie: This is a very common cookie name but where it is found as a session cookie it is likely to be used as for session state... Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

This cookie is used by Google in combination with HSID to verify a Google user account and most recent login time. Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Cookie name: SSIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Type: persistent

Life Span: 2914896 days

Purpose: Targeting/Advertising

About this Cookie: This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may ha... Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Cookie name: VISITOR_INFO1_LIVElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Type: persistent

Life Span: 180 days

Purpose: Targeting/Advertising

About this Cookie: This cookie is set by Youtube to keep track of user preferences for Youtube videos embedded in sites;it can also determi... Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


This cookie is used as a unique identifier to track viewing of videos Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Cookie name: YSClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Type: session

Life Span: 2914896 days

Purpose: Targeting/Advertising

About this Cookie: This cookie is set by YouTube to track views of embedded videos. Morelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 

Third Party Cookies from doubleclick (Google)

Cookie name: IDElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Type: persistent

Life Span: 2914896 days

Purpose: Targeting/Advertising/Analytics

About this Cookie: This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may ha... Morelänk till annan webbplats


Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster