Internationellt samarbete

Det europeiska samarbetet i CEEP (European Centre for Employers and Enterprises providing Public Services) innebär att Sobona är representerade i styrelsen för CEEP Sverige, samt i CEEP:s styrande församling; General Assembly. Härutöver följer vi arbetet löpande i Social Affairs Board och övriga kommittéer genom vår medverkan i CEEP Sverige, eller genom att delta i ämnesspecifika branschkommittéer.

Under 2018/2019 består Sobonas engagemang i följande:

  • Tillsammans med SKL, Pacta, Arbetsgivarverket, Fastigo, KFO och Arbetsgivaralliansen är Sobona medlemmar i CEEP Sverige.
  • Medverkan i CEEP-gruppen kopplad till CEEP Sverige. VD:s roll.
  • Betydelsen av Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) har starkt påverkat arbetet i CEEP under 2018 och det är fortfarande oklart vad de fulla effekterna för arbetet i CEEP kan komma att bli.
  • Fokus i CEEP arbetet ligger för närvarande på arbetsprogrammet för den sociala dialogen, jämställdhetsarbetet samt synen på ”Active Aging” mm. Även flyktingfrågan med erfarenhetsutbyte är en angelägen fråga för CEEP.
  • Under året har Sobona återigen varit behjälplig i att sända ut enkäten Pulse of Public Services till branschråden. Enkäten mäter hur de samhällsnyttiga företagen bedömer det ekonomiska läget och med vår service har svarsfrekvensen höjts betydligt.
  • CEEP CSR Label anordnades vid ett event i Stockholm den 11 december. Under 2018 har inte något av Sobonas medlemsföretag ansökt och fick därav ingen utmärkelse, däremot uppmärksammades ett Fastigo-bolag från Sverige vid prisceremonin. Priset delas ut vartannat år till företag och organisationer vilka är leverantörer av samhällsnyttiga tjänster och som enligt CEEP utmärkt sig med ett enastående CSR-arbete. Sobona bistod med projektledarskap tillsammans med SKL/Ceep Sweden inför själva ceremonin samt bidrog med en del övrigt praktiskt och ekonomiskt stöd. Ardalan Shekarabi anlitades som huvudtalare vid ceremonin.
ceep