Inifrån restaurang  vid Öregrund med utsikt mot vattnet
  • Region- och samhällsutveckling
  • Arbetsgivarinfo
03 oktober 2019

Halvårsrapport branschråd Region- och samhällsutveckling

I den här halvårsrapporten finns information om vad som har hänt inom din bransch det senaste halvåret.

Branschrådet för branschen Region- och samhällsutveckling har följande ledamöter:

Karin Gellin Förbundschef och ordförande
VärNa

Camilla Fahlander Förbundsdirektör
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Ann-Cathrin Haglund VD
Matlaget i Gällivare AB

Ann-Britt Dahl VD
Mediapoolen Västra Götaland AB

Roger Sundström VD
Hudiksvalls Näringslivs AB

Branschbeskrivning

Sobonabolag verksamma inom denna bransch omfattar ca 216 företag med cirka 2000 anställda. Verksamheterna bedrivs av företag som på olika sätt arbetar för att bidra till samhällsutvecklingen och kan delas in i följande underkategorier: Näringslivsutveckling, upphandling, IT, trafikhuvudmän, information, forskning, marknadsföring, tjänster, inköpsbolag, kommun/regionförbund, samordningsförbund och övrig samhällsutveckling

Senaste möten

Branschrådet har under det första halvåret 2019 genomfört två möten. Eftersom branschen är ny och det inte funnits något branschråd tidigare så har fokus har varit på att få igång en verksamhet och lära känna varandra och de olika verksamheterna inom branschen och diskutera hur arbetet i branschrådet ska bedrivas. Karin Gellin, Förbundschef VärNa har utsetts till ordförande och hon medverkade också vid avtalsrådet den 15 maj. I avtalsrådet sitter ordförande från de tolv branscherna i Sobona och diskuterar övergripande kollektivavtalsfrågor. Under hösten kommer fokus i branschrådet att vara på kollektivavtalsfrågorna som en förberedelse inför avtalsförhandlingarna 2020 och man har börjat titta på vad medlemmarna i branschen bedriver för olika verksamheter för att hitta frågor av gemensamt intresse för medlemmarna i branschen. Ett sådant område skulle kunna vara regionernas arbete med regionala tillväxtansvaret/utvecklingsfrågor.

Aktiviteter och medverkan

Branschrådet har möjlighet att anordna aktiviteter genom att bjuda in föreläsare, göra företagsbesök hos medlemsföretag eller för att ta del av utveckling inom respektive bransch med kopplingar till arbetsgivarfrågor ordna studiebesök i Sverige och Europa.

Vi eftersträvar att bredda branschrådet med hänsyn taget till representation vad gäller företagsstorlek, geografisk spridning, könsfördelning etc, om det finns ett intresse av att vara med i branschrådet ta gärna kontakt med oss ansvariga förhandlare.

Publicerad: 03 oktober, 2019 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll