Lokala jobbspår

Jobbspår förbereder nyanlända och ungdomar för arbetsgivares kompetensbehov och skapar anställningsbarhet hos deltagarna.

Lokala jobbspår ska säkra arbetsgivarnas kompetensbehov. Samtidigt innebär de en effektiv väg till arbete för personer långt från arbetsmarknaden. De lokala jobbspåren utgår från arbetsgivarnas behov av arbetskraft. Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher där det finns rekryteringsbehov.

”Praktiken är jätteviktigt, samtidigt som de läser SFI. Det gör det lättare för mig att lära ut språket och lättare för eleverna att tillgodogöra sig. Det som Renova bestämt att eleverna ska kunna, det är inte på något anpassat språk. Det måste brytas ut och läggas ner på en SFI-nivå. Då är praktiken jättebra, man kan hela tiden stämma av och få praktisk erfarenhet.”

- Mats Ljungqvist, språklärare ABF Vux

Vad är ett lokalt jobbspår?

Lokala jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare där utbildning och praktik skräddarsys för att förbereda nyanlända och ungdomar för arbetsgivarens kompetensbehov. I de lokala jobbspåren kan Sobona stötta arbetsgivare med arbetsmodeller, kunskap, nationella yrkesprofiler och verktyg för validering.

Vem passar det för?

Det passar för dig som har ett rekryteringsbehov och som vill samarbeta med andra aktörer för att lösa behovet. Du vill testa någonting nytt eftersom det är viktigt att lösa rekryteringsbehovet.

Vilka fördelar har ett lokalt jobbspår?

Kombinationen av teori och praktik är oslagbar för språkutvecklingen. Dessutom blir handledarna vägen in i yrket för deltagarna. För de leder praktiken och visar hur arbetsutgifterna genomförs, hur arbetsplatsen fungerar och är även ett viktigt stöd i deltagarnas språkutveckling utanför klassrummet.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Du kan synliggöra det arbetsplatsförlagda lärandet och visa vad nyanlända och andra personer som står en bit från arbetsmarknaden behöver kunna för att bli anställningsbara inom ett specifikt yrke. Eftersom det finns ett jobb i botten är det en stor möjlighet för deltagarna. De blir utbildade och väldigt motiverade för att börja jobba.


Läs mer på hur Renova jobbat med sitt Jobbspår där slutmålet är att 17 deltagare ska kunna söka chaufförsjobb på Renova under 2020.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


DUA, Delegationen för unga och nyanlända, har tagit fram lokala jobbspår. Läs gärna mer om lokala jobbspår på deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du veta mer om hur Sobona kan stödja kring lokala jobbspår?

Hör av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälper er utifrån era behov och önskemål.

Säg gärna hej!

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Mer om praktikprogram

Tekniksprånget

Tekniksprånget är framtaget av Kungliga Ingenjörsakademin (IVA) för att inspirera unga att läsa vidare och slutföra en högre teknisk utbildning genom praktik. Det breddar rekryteringsbasen och löser kompetensbrist.

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett praktikprogram på fyra månader som ger företag möjligheter att ta emot nyanlända akademiker genom att matcha företags rekryteringsbehov med deras kompetens.