Aktuella projekt

Vårt utvecklingsarbete inom strategisk kompetensförsörjning drivs i nära samarbete med våra medlemsföretag där resultat, verktyg och modeller gagnar våra medlemsföretag. Här hittar du våra aktuella projekt, hör gärna av dig om du vill veta mer eller delta!

Aktuella projekt

Vårt utvecklingsarbete inom strategisk kompetensförsörjning drivs i nära samarbete med våra medlemsföretag där resultat, verktyg och modeller gagnar våra medlemsföretag. Här hittar du våra aktuella projekt, hör gärna av dig om du vill veta mer eller delta!


Det går att synliggöra lärandet

Validering behöver inte vara svårt när man följer en struktur och en metod. Vi jobbar med OCN-metoden för validering och kvalitetssäkring av kompetenser. På så vis kan vi mäta rätt saker och även synliggöra lärandet som sker på arbetsplatserna.

Anna Karin Jendert
VD, Nordiskt Valideringsforum

Alla aktuella projekt

Till ett arbete via återvinning

Modell och nationellt system för språkstöd och validering, yrkesprofiler, introduktion och handledning gör detta till ett av våra största projekt. Allt för en tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom återvinningsbranschen.

Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända

Tillsammans med Arbetsförmedlingen skapar vi bredare rekryteringsvägar för nyanlända genom språkutveckling, yrkespraktik, yrkesprofilering och kommunikationsinsatser.

Yrkesprofilering och validering inom energibranschen

Under 2019 kompletteras fem yrkesprofiler med en instegsprofil och utveckling av planeringsunderlag för lokala jobbspår. Det möjliggör en breddad rekryteringsbas inom branschen.

Yrkesprofilering inom besöksnäring och kulturarv

Här tas tre yrkesprofiler fram utifrån OCN-metoden. Profilerna gör det enklare att rekrytera rätt medarbetare och ge dem en bättre introduktion. Det blir enklare att kvalitetssäkra kunskaper.

Yrkesprofilering inom fastighet

Tack vare tre nya yrkesprofiler utvecklas förutsättningar för inkluderande kompetensförsörjning. Matchningen underlättas och det blir lättare att säkerställa kompetens hos medarbetare.

Yrkesprofilering inom VA

Här tar vi fram tre yrkesprofiler och en instegsprofil. Profilerna blir en nyckel för att säkerställa rätt kompetensnivå hos både nyanställda och befintliga medarbetare.