Tryckta kollektivavtal

Här finner du länk till webbshopen där du beställer tryckta upplagor av kollektivavtalen. Avtalen finns även att tillgå digitalt.

Till webbshopen: https://www.adda.se/webbutik/lagar-och-avtal/sobona-avtal/ Länk till annan webbplats.

I dagsläget finns tryckta upplagor av branschavtalen för branscherna:

 • Energi
 • Fastigheter
 • Besöksnäring och kulturarv
 • Vatten och miljö
 • Trafik
 • Flygplatser

Dessa har distribuerats ut till berörda medlemmar under försommaren.

Resterande branschers kollektivavtal kommer att tryckas under hösten 2021 eller våren 2022 för distribution till er medlemmar.

Detta gäller för varje bransch (uppdaterat 27 oktober 2021):

 • Vård och omsorg (trycks senhösten 2021)
 • Utbildning (trycks senhösten 2021)
 • Region- och samhällsutveckling (trycks senhösten 2021)
 • Hälso- och sjukvård (trycks våren 2022)
 • Räddningstjänst (trycks våren 2022)
 • Personlig assistans (tillhandahålls digitalt, kommer ej att tryckas)

Till dess att det finns en enhetlig uppsättning av tryckta avtal per bransch med egen Sobona-profil finns avtalen på sobona.se/kollektivavtal att ladda ner eller ta del av digitalt.

HÖK/AB går också redan idag att beställa från samma webbshop i en produktion framtaget gemensamt med SKR. Detta för dig som har inte vill invänta det Sobona-egna tryckupplagan som kommer hösten-våren 2021/2022:

Prissättning

Vi har valt en modell där vi skickar tre tryckta exemplar av avtalen kostnadsfritt till samtliga medlemsföretag. Vi vet att många önskar beställa fler och har därför tagit fram ett schablonpris på 89 kronor per exemplar. Vi kallar det självkostnadspris, även om det inte täcker samtliga kostnader för produktion, lager, tryck och distribution. Vi tillhandahåller denna lösning som en medlemsförmån med hänsyn till omställningen till den nya avtalsstrukturen.

Miljömässiga överväganden

Vi på Sobona har tagit klimataspekten i beaktande när det kommer till att trycka avtalen. Önskemålen från medlemmar och parter har varit att fortsätta med tryckta upplagor, då det underlättar i det dagliga arbetet där avtalen används. Vi har dock varit måna om att hålla upplagorna nere på så få volymer som möjligt så att vi undviker svinn.

Vid frågor skicka ett mail till kontakt@sobona.se alternativt kontakta din branschansvariga förhandlare eller servicetelefonen på 08-452 75 20, öppet mån-fre 9-12.

Vid frågor kring de tryckta avtalen eller beställningar kontakta kundservice@adda.se

Text