Branschvalidering för insteg och praktik

Branschvalideringsmodellen ger ett bra stöd för att kunna utforma och erbjuda bra insteg och praktikplatser.

Vid planering och uppstart av ett insteg eller en praktik bidrar branschvalideringsmodellen med en tydlig struktur och till att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång vid utformningen av upplägget och lärmiljön.

Det handlar dels om att kunna definiera och beskriva vad praktiken innebär, dels om att lägga upp ett instegs- och praktikprogram där individen får lära sig rätt saker på rätt sätt och dessutom få ett formellt bevis på det som hen kan.

Modellen bidrar också till att kunna ge en tydligare bild av yrket och dess innehåll.

Nedladdningsbara dokument

  • Handbok i handledning

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet