Distributionstekniker – fjärrvärmenät, fjärrkylenät

Distributionselektriker fjärrvärme fjärrkylenät

Distributionsteknikern arbetar med fjärrvärmenätet och/eller fjärrkylenätet för att säkerställa distribution i nätet. Det innebär till exempel läcksökning, avställning, reparation och driftsättning.

Rollen kräver en hög grad av säkerhetstänk, självständighet, ansvarstagande och problemlösningsförmåga.

Utveckling och finansiering

Distributionstekniker – fjärrvärmenät, fjärrkylenät är framtagen av Sobona tillsammans med Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats. samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Utvecklingen har skett med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats., Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats. och Skolverket Länk till annan webbplats..

Yrkesprofilen består till sin helhet av tio moduler

Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Distributionstekniker – fjärrvärmenät, fjärrkylenäts moduler syftar till att:

  • Skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning
  • Synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen
  • Validering av befintliga medarbetare
  • Skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser
  • För kravställande i upphandlingar.

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan den öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Målgrupp

Distributionstekniker – fjärrvärmenät, fjärrkylenät riktar sig till individer med teoretisk och praktisk erfarenhet och kunnande i yrket med mål att höja kompetensen och uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter enligt nivån för yrkesbevis.

Individen ska ha gymnasiekompetens eller motsvarande med tekniskt kunnande samt en god språknivå för att läsa, skriva, prata och förstå svenska.

galve-energi-2

Yrkesprofilen utvecklades 2019 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes den 11 september 2019.

Branschen gör en årlig översyn av yrkesprofilen. Vart fjärde år genomgår yrkesprofilen en ny relevanssäkrings-process där en nationell panel ser över och godkänner innehållet.

Den senaste granskningen genomfördes 2022-11-24 med representanter från:

Distributionstekniker – fjärrvärmenät, fjärrkylenät ingår som ett av flera områden med olika nivåer och inriktningar inom Sobonas partsgemensamma branschvalideringsmodell inom energi.