Branschvalidering för kompetenskartläggning

Branschvalideringsmodellen innehåller beskrivningar av de skickligheter, färdigheter och kunskaper som krävs för en viss yrkesroll.

Dessa beskrivningar kan användas som ett underlag för att kartlägga och bedöma vilken kompetens som finns inom organisationen och vilken kompetens som organisationen behöver i dag och i framtiden.

Kartläggning på olika nivåer

Kartläggning kan ske på olika nivåer, i olika omfattning och djup. Det går att kartlägga en enskild medarbetares kompetenser till att kartlägga hela organisationens kompetenser.

Individuell kartläggning kan ske som en del i utvecklings- och planeringssamtal som sker mellan chef och medarbetare.

Branschvalideringsmodellens nationella yrkesprofiler och dess moduler ger ett bra stöd för självskattning.

 

Nedladdningsbara dokument

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet