Fiberinstallatör

Fiberinstallatör

Fiberinstallatörens huvudsakliga arbetsuppgift består i att slutföra installation hos kund. Det kräver en god kunskap om hur markarbeten ska vara utförda, samt om olika metoder kopplat till indragning, installation och felsök av fiber.

Då rollen också medför mycket kundkontakt så är god kommunikativ förmåga och ett professionellt förhållningssätt centralt.

Arbetsuppgifterna består av praktiska uppgifter inom fiberinstallation, som till exempel fibersvetsning, fiberblåsning, mätning samt montering och fiber- och kabelinstallationer.

Yrkesprofilen består till sin helhet av elva moduler. Modulerna är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Profilens moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utvecklingen av yrkesprofilen har skett med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona och Nordiskt Valideringsforum i nära samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats. samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

galve-energi-2

Yrkesprofil fiberinstallatör

Fiberinstallatör ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för fiber och stadsnät.

Innehållet är på motsvarande SeQF-nivå 3.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt den självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2021 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes den 15 september 2021.

Nedladdningsbara dokument